Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Π.Ν.Α.

Αρχεία Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Π.Ν.Αι.

Αναρτήσεις έτους 2018

Ένταξη/Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1541 - 15/11/2018)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΜΠ 067 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1524 - 09/11/2018)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 367/2 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1522 - 09/11/2018)

Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 167/6 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1520 - 09/11/2018)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 267/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1505 - 09/11/2018)

Ένταξη/Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1502 - 09/11/2018)

Ένταξη/Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1442 - 01/11/2018)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1357 - 31/10/2018)

Ένταξη Πράξης στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1412 - 25/10/2018)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 767 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1354 - 23/10/2018)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 267/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1394 - 23/10/2018)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΜΠ 067 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1353 - 18/10/2018)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/2 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1352 - 18/10/2018)

Ένταξη/Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1333 - 15/10/2018)

Ένταξη Πράξης στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1305 - 10/10/2018)

Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1258 - 28/09/2018)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 367/8 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1236 - 27/09/2018)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1218 - 24/09/2018)

Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1102 - 10/09/2018)

Τροποποίηση/Ένταξη Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1025 - 22/08/2018)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 892 - 26/07/2018)

Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 874 - 24/07/2018)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 746 - 06/07/2018)

Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Εθνικού Σκέλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2018 (Τροπ 0) (27/06/2018, 04/07/2018 & 31/07/2018)

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 567 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 767 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΜΠ 067 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 167 ΤΡΟΠ 0

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 575 - 22/06/2018)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 545 - 20/06/2018)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 544 - 20/06/2018)

Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2018 (Τροπ 0) (30/05/2018, 04/06/2018, 05/06/2018, 20/06/2018 & 27/07/2018)

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067/1 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 267/1 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067/2 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 367/2 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 167/6 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 667/6 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067/8 ΤΡΟΠ 0

Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 365 - 21/05/2018)

Ένταξη Πράξης στην ΣΑΕΠ 767 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 361 - 21/05/2018)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑMΠ 067 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 283 - 24/04/2018)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 211 - 04/04/2018)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 191 - 29/03/2018)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 151 - 21/03/2018)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/2 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 104 - 23/02/2018)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/2 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 18 - 29/01/2018)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 17 - 29/01/2018)

Αναρτήσεις έτους 2017

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 2188 - 22/12/2017)

Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 267/1 ΤΡΟΠ 0 (22/12/2017)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 2175 - 22/12/2017)

Ένταξη Πράξης στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 2133 - 21/12/2017)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 2065 - 19/12/2017)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 767 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 2062 - 19/12/2017)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 567 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 2061 - 19/12/2017)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 2060 - 19/12/2017)

Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 167/6 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 2035 - 18/12/2017)

3η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2017 (15/12/2017)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1973 - 14/12/2017)

3η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2017 (14/12/2017)

Τροποποίηση/Ένταξη Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1864 - 04/12/2017)

Τροποποίηση/Ένταξη Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1823 - 29/11/2017)

2η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2017 (28/11/2017)

Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1772 - 23/11/2017)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1702 - 13/11/2017)

Ένταξη Πράξης στην ΣΑΕΠ 667/6 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1659 - 07/11/2017)

2η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2017 (03/11/2017)

Τροποποίηση/Ένταξη Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1615 - 27/10/2017)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1419 - 18/09/2017)

Ένταξη Πράξης στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1411 - 14/09/2017)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1367 - 05/09/2017)

Ένταξη Πράξης στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1337 - 31/08/2017)

1η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2017 (29/08/2017)

Τροποποίηση/Ένταξη Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1318 - 24/08/2017)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1215 - 27/07/2017)

Τροποποίηση Πράξεων & Ένταξη Πράξης στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1154 - 18/07/2017)

Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1106 - 06/07/2017)

Ένταξη Πράξης στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1069 - 23/06/2017)

Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Εθνικού Σκέλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2017 (Τροπ 0) (22/06/2017, 27/06/2017 & 14/07/2017)

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 567 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 767 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΜΠ 067 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 167 ΤΡΟΠ 0

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/2 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1047 - 22/06/2017)

Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1022 - 12/06/2017)

Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 998 - 08/06/2017)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 985 - 30/05/2017)

1η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2017 (25/05/2017)

Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2017 (Τροπ 0) (18/05/2017, 22/05/2017 & 24/05/2017)

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067/1 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067/8 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 367/8 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΝΑ 028/8 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067/2 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 367/2 ΤΡΟΠ 0

Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 267/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 939 - 22/05/2017)

Έγκριση πίστωσης έτους 2017 πράξης ενταγμένης στην ΣΑΕΠ 767 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 931 - 15/05/2017)

Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 854 - 27/04/2017)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 816 - 25/04/2017)

Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/2 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 803 - 18/04/2017)

Ένταξη Πράξης στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 795 - 12/04/2017)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 783 - 11/04/2017)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 706 - 11/04/2017)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 716 - 05/04/2017)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 662 - 29/03/2017)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΝΑ 028/8 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 622 - 23/03/2017)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 601 - 22/03/2017)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/2 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 589 - 22/03/2017)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 519 - 15/03/2017)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 435 - 03/03/2017)

Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 310 - 20/02/2017)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΝΑ 028/8 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 308 - 17/02/2017)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΝΑ 009/8 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 307 - 17/02/2017)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 304 - 17/02/2017)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 127 - 07/02/2017)

Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 25 - 16/01/2017)

Αναρτήσεις έτους 2016

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 2627 - 30/12/2016)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 567 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 2603 - 29/12/2016)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 767 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 2484 - 27/12/2016)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 567 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 2483 - 27/12/2016)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 2481 - 27/12/2016)

6η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2016 (23/12/2016)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 367/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 2455 - 23/12/2016)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 2411 - 23/12/2016)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 2348 - 21/12/2016)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΝΑ 009/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 2325 - 21/12/2016)

Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 2294 - 20/12/2016)

Τροποποίηση Π/Υ & Πίστωσης Έργου της ΣΑΕΠ 067/2 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 2220 - 20/12/2016)

7η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2016 (19/12/2016)

5η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2016 (14/12/2016)

6η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2016 (12/12/2016)

Ένταξη έργου στο ΠΔΕ έτους 2016, στη ΣΑΕΠ 767 (Αρ. Απόφασης 2009 - 09/12/2016)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 2092 - 08/12/2016)

4η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2016 (01/12/2016)

Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1958 - 01/12/2016)

Τροποποίηση Π/Υ & Πίστωσης Έργου της ΣΑΕΠ 067/2 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1938 - 01/12/2016)

Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1677 - 28/11/2016)

5η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2016 (28/11/2016)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1804 - 22/11/2016)

3η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2016 (01/11/2016)

Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1588 - 25/10/2016)

4η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2016 (24/10/2016)

2η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2016 (14/10/2016)

Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1560 - 13/10/2016)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1559 - 13/10/2016)

Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1495 - 06/10/2016)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1485 - 06/10/2016)

Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1335 - 20/09/2016)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1325 - 20/09/2016)

Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1306 - 20/09/2016)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1304 - 20/09/2016)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1278 - 15/09/2016)

1η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2016 (15/09/2016)

3η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2016 (14/09/2016)

Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1277 - 14/09/2016)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1157 - 31/08/2016)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1155 - 31/08/2016)

Ολοκλήρωση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1084 - 31/08/2016)

Τροποποίηση / Ένταξη Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1080 - 31/08/2016)

2η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2016 (11/08/2016) 

Ολοκλήρωση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1024 - 02/08/2016)

Ένταξη έργου στο ΠΔΕ έτους 2016, στη ΣΑΕΠ 067 (Αρ. Απόφασης 1009 - 01/08/2016)

Τροποποίηση / Ένταξη Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1004 - 01/08/2016)

1η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2016 (21/07/2016)

Ολοκλήρωση Πράξης της ΣΑΝΑ 009/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 886 - 19/07/2016)

Τροποποίηση / Ολοκλήρωση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 881 - 19/07/2016)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 845 - 14/07/2016)

Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Εθνικού Σκέλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2016 (Τροπ 0) (07/07/2016 & 11/07/2016)

Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 167 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 767 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΜΠ 067 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 567 ΤΡΟΠ 0

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 783 - 07/07/2016)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 770 - 05/07/2016)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 740 - 23/06/2016)

Ολοκλήρωση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 717 - 23/06/2016)

Ένταξη έργου στο ΠΔΕ έτους 2016, στη ΣΑΕΠ 067/1 (Αρ. Απόφασης 696 - 21/06/2016) 

Τροποποίηση / Ολοκλήρωση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 677 - 21/06/2016)

Ένταξη έργων στο ΠΔΕ έτους 2016, στη ΣΑΕΠ 067/1 (Αρ. Απόφασης 633 - 10/06/2016)

Τροποποίηση Π/Υ & Πίστωσης Έργου της ΣΑΕΠ 067/2 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 626 - 10/06/2016)

Τροποποίηση Πιστώσεων Έργων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 625 - 10/06/2016)

Τροποποίηση Π/Υ & Πιστώσεων Έργων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 624 - 10/06/2016)

Ολοκληρωση πράξης της ΣΑΝΑ 028/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 548 - 02/06/2016)

Ολοκληρωση πράξης της ΣΑΝΑ 009/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 547 - 02/06/2016)

Ένταξη 2 νέων έργων στο ΠΔΕ έτους 2016, στη ΣΑΕΠ 067/1 (Αρ. Απόφασης 532 - 24/05/2016) 

Τροποποίηση / Ολοκλήρωση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 484 - 18/05/2016)

Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2016 (Τροπ 0) (26/04/2016)

Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067/1 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067/8 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 367/8 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΝΑ 009/8 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΝΑ 028/8 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067/2 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 367/2 ΤΡΟΠ 0

Ένταξη έργου στο ΠΔΕ έτους 2016, στη ΣΑΕΠ 067/1 (Αρ. Απόφασης 348 - 12/04/2016)

Ένταξη έργου στο ΠΔΕ έτους 2016, στη ΣΑΕΠ 067/1 (Αρ. Απόφασης 299 - 04/04/2016)

Ένταξη 3 νέων έργων στο ΠΔΕ έτους 2016, στη ΣΑΕΠ 067/1 (Αρ. Απόφασης 288 - 04/04/2016)

Τροποποίηση Π/Υ & Εγγραφή πίστωσης Έργου της ΣΑΝΑ 009/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 259 - 23/03/2016)

Τροποποίηση Π/Υ & Εγγραφή πίστωσης Έργου της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 252 - 23/03/2016)

Τροποποίηση Π/Υ & Εγγραφή πίστωσης Έργων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 250 - 23/03/2016)

Έγκριση πίστωσης έτους 2016, έργων ενταγμένων στη ΣΑΕΠ 767 του ΠΔΕ της ΠΝΑ (Αρ. Απόφασης 214 - 16/03/2016)

Έγκριση πίστωσης έτους 2016, μελέτης ενταγμένης στη ΣΑΜΠ 067 του ΠΔΕ της ΠΝΑ (Αρ. Απόφασης 213 - 16/03/2016)

Τροποποίηση Π/Υ & Εγγραφή πίστωσης Έργου της ΣΑΕΠ 067/2 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 174 - 08/03/2016)

Ένταξη έργου στο ΠΔΕ έτους 2016, στη ΣΑΕΠ 067/1 (Αρ. Απόφασης 67 - 02/03/2016)

Έγκριση πίστωσης έτους 2016, έργων ενταγμένων στη ΣΑΕΠ 067/1 του ΠΔΕ της ΠΝΑ (Αρ. Απόφασης 125 - 24/02/2016)

Έγκριση πίστωσης έτους 2016, μελέτης ενταγμένης στη ΣΑΜΠ 067 του ΠΔΕ της ΠΝΑ (Αρ. Απόφασης 99 - 19/02/2016)

Ένταξη 6 νέων έργων στο ΠΔΕ έτους 2016, στη ΣΑΕΠ 067/1 (Αρ. Απόφασης 20 - 28/01/2016)

Αναρτήσεις έτους 2015

Τροποποίηση Πιστώσεων Έργων ΣΑΕΠ 567 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 1536 - 30/12/2015)

Τροποποίηση Π/Υ Έργου ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 1405 - 30/12/2015)

Τροποποίηση Π/Υ Έργου ΣΑΝΑ 009/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 1472 - 24/12/2015)

Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2015 (Τροπ 0 & 1) (23/12/2015)

Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067/1 ΤΡΟΠ 0 

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067/8 ΤΡΟΠ 1

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 367/8 ΤΡΟΠ 1

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΝΑ 009/8 ΤΡΟΠ 1

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΝΑ 028/8 ΤΡΟΠ 1

Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Εθνικού Σκέλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ) έτους 2015 (Τροπ 3) (17/12/2015)

Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067 ΤΡΟΠ 3

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 167 ΤΡΟΠ 3

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 567 ΤΡΟΠ 3

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 767 ΤΡΟΠ 3

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΜΠ 067 ΤΡΟΠ 3

4η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ ΕΣΠΑ ΠΔΕ έτους 2015 (15/12/2015)

Τροποποίηση Π/Υ Έργων ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 1012 - 10/12/2015)

6η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2015 (02/12/2015)

3η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ ΕΣΠΑ ΠΔΕ έτους 2015 (30/11/2015)

5η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2015 (20/11/2015)

Τροποποίηση Π/Υ Έργων ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 878 - 16/11/2015)

Τροποποίηση Π/Υ Έργων ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 832 - 16/11/2015)

Τροποποίηση Π/Υ Έργου ΣΑΝΑ 028/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 985 - 16/11/2015) 

Ένταξη νέου έργου στο ΠΔΕ έτους 2015, στη ΣΑΕΠ 067/1 (Αρ. Απόφασης 904 - 04/11/2015)

2η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ ΕΣΠΑ ΠΔΕ έτους 2015 (30/10/2015)

4η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2015 (27/10/2015)

Ένταξη 2 νέων έργων στο ΠΔΕ έτους 2015, στη ΣΑΕΠ 067/1 (Αρ. Απόφασης 815 - 23/10/2015)

Ένταξη στο ΠΔΕ έτους 2015, στη ΣΑΕΠ 067, του έργου με τίτλο "Αγκυροβόλιο Τουριστικών Σκαφών στη Νάουσα Πάρου (τε 2002ΝΑ02830017)" (Αρ. Απόφασης 638 - 23/10/2015)

Τροποποίηση Π/Υ Έργων ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 657 - 15/10/2015)

Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Εθνικού Σκέλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ) έτους 2015 (Τροπ 2) (15/10/2015)

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067 ΤΡΟΠ 2

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 167 ΤΡΟΠ 2

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 567 ΤΡΟΠ 2

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 767 ΤΡΟΠ 2

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΜΠ 067 ΤΡΟΠ 2

Τροποποίηση Πίστωσης Έργου ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 691 - 07/10/2015)

Τροποποίηση Π/Υ Έργου ΣΑΝΑ 028/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 600 - 14/09/2015)

Τροποποίηση Π/Υ Έργων ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 598 - 08/09/2015)

3η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2015 (31/08/2015)

Τροποποίηση Π/Υ Έργων ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 562 - 27/08/2015)

Ένταξη στο ΠΔΕ έτους 2015, στη ΣΑΕΠ 067, του έργου με τίτλο "Κατασκευή Λιμενικού έργου στην περιοχή Πολλωνίων ν. Μήλου (τε 2011ΕΠ06780010)" (Αρ. Απόφασης 486 - 13/08/2015)

Τροποποίηση Π/Υ Έργων ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 495 - 04/08/2015)

Τροποποίηση Π/Υ Έργων ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 487 - 04/08/2015)

Τροποποίηση Π/Υ Έργων ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 461 - 30/07/2015)

Τροποποίηση Π/Υ Έργων ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 424 - 24/07/2015)

2η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2015 (16/07/2015)

Τροποποίηση Π/Υ Έργων ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 307 - 14/07/2015)

1η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ ΕΣΠΑ ΠΔΕ έτους 2015 (13/07/2015)

Τροποποίηση Π/Υ Έργων ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 291 - 08/06/2015)

1η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2015 (04/06/2015)

Τροποποίηση Π/Υ Έργων ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 280 - 22/05/2015)

Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Εθνικού Σκέλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ) έτους 2015 (Τροπ 1)

Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2015 (Τροπ 0)

Αναρτήσεις έτους 2014

Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ) έτους 2014

Αναρτήσεις έτους 2013

Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ) έτους 2013

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το