Διεθνή & Ευρωπαϊκά Θέματα, Προγράμματα, Προσκλήσεις, Ανακοινώσεις/ Δελτία Τύπου

 

Ενημέρωση σε Διεθνή & Ευρωπαϊκά Θέματα, Προγράμματα, Προσκλήσεις, Ανακοινώσεις/ Δελτία Τύπου

Δελτίο Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 88/89 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017) (Ενημέρωση 25/10/2017) ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ

Δελτίο Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 82/83 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ 2017) (Ενημέρωση 02/05/2017)

Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2018: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων (Ενημέρωση 01/03/2016)

Δελτίο Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 78/79 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016/ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017) (Ενημέρωση 01/03/2016)

Δελτίο Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 76/77 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016) (Ενημέρωση 24/10/2016)

Δελτίο Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 74/75 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ/ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016) (Ενημέρωση 05/09/2016)

Δελτίο Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 72/73 - ΙΟΥΝΙΟΣ/ΙΟΥΛΙΟΣ 2016) (Ενημέρωση 29/06/2016)

Δελτίο Διεθνών & Ευρωπαικών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 70/71-Απρίλιος/Μάϊος 2016)(Ενημέρωση 08/04/2016)

Οι Περιφέρειες και οι Πόλεις για μια Βιώσιμη, Χωρίς Αποκλεισμούς Ανάπτυξη - 14η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων: Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος ( -Ενημέρωση 24/03/2016)

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα - Πλαίσιο "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020" για την Έρευνα και την Καινοτομία, 2014-2020: Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες (Smart Cities and Communities) (Ενημέρωση 19/02/2016)

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα - Πλαίσιο "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020" για την Έρευνα και την Καινοτομία, 2014-2020: Αειφόρος Αστικοποίηση (Ενημέρωση 19/02/2016)

Δελτίο Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 68/69, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016) (Ενημέρωση 05/02/2016)

Δελτίο Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 66/67, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016) (Ενημέρωση 05/02/2016)

Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροαξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου:  "ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ" ΦΑΣΗ Α΄- ΣΤΑΔΙΟ Α2  

Δελτίο Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 64/65 -ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015)

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 - Interreg V-B Balkan Med: 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Συμπεράσματα του Συμβουλίου της ΕΕ κατά τη διάρκεια των πρόσφατων προεδριών

Δελτίο Διεθνών & Ευρωπαικών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 35-Απρίλιος 2013)(Ενημέρωση 20/5/2013)

Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ECO INNOVATION 2013 (Πρόγραμμα - Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία, 2007-2013)(Ενημέρωση 01/07/2013)

Επιδότηση Κοινοπραξιών για τον εμπλουτισμό και την προώθηση διεθνικών θεματικών προϊόντων Αειφόρου Τουρισμού - Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP)(Ενημέρωση 01/07/2013)

Επιδότηση Συμπράξεων Τοπικών Φορέων Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας (ERASMUS για Νέους Επιχειρηματίες - Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP)(Ενημέρωση 01/07/2013)

Επιδότηση Καινοτόμων, Δημιουργικών Έργων & Υποδομών Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Europa Nostra 2014)(Ενημέρωση 01/07/2013)