Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Νοτίου Αιγαίου (Δι.Α.Π.)

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Κυκλάδων και των Τμημάτων αυτής είναι επιτελικές για όλη την Περιφέρεια και εκτελεστικές για τις Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσου. Ανάγονται ιδίως στον περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό, την προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων, τον επιχειρησιακό προγραμματισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων της περιφέρειας και την παρακολούθηση της αναπτυξιακής πορείας της περιφέρειας.

 

Τελευταία νέα

21 Απριλίου, 2023Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Σκάλας Πάτμου (2.056.451,61 €) Κατασκευή – επέκταση αποβάθρας λιμένα Λειψών Διευθέτηση ομβρίων υδάτων του Νέου Νοσοκομείου Καρπάθου Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού Αγίου Γεωργίου Αντιπάρου (Α΄ Φάση). Τροποποίηση / συμπλήρωση Μητρώου Αξιολογητών εκχωρούμενων Μέτρων ΠΑΑ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Κατασκευή Συνοδών Έργων Μονάδας Αφαλάτωσης Κιμώλου. Δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ Δήμου Σύμης. Έργα Βελτίωσης ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Σύμης. Μονάδα αφαλάτωσης στη Νήσο Μαράθι Δήμου Πάτμου. Δίκτυο ύδρευσης Σκάλας Πάτμου. Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Απολλωνίας και Αρτεμώνα Δήμου Σίφνου. Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Χάλκης. Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Κέας. Βελτίωση Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου νήσου Καλύμνου. Βελτίωση Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου νήσου Λέρου. Βελτίωση Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δυτικού Άξονα Νήσου Ρόδου. Στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑμεΑ στην Κάλυμνο.  Εξωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης Χώρας – Αγκάλη – Άνω Μεριάς Φολεγάνδρου. Κατασκευή Αγωγού Ύδρευσης Νήσου Κύθνου. Ανάδειξη πεζοπορικών διαδρομών Ανάφης. Ανάδειξη Σπηλαίου Δρυοπίδας Κύθνου. Ολοκλήρωση νέου λιμανιού Σχοινούσας. Διαμόρφωση Λιμένος στις Καμάρες ν. Σίφνου. Έργα Βελτίωσης ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στα Μικρά νησιά των Κυκλάδων. Προστασία Ακτής Πλατύ Γιαλού Σίφνου από τη διάβρωση. Δράσεις προβολής φυσικής κληρονομιάς, πολιτισμού και τουρισμού. Έργα Βελτίωσης Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στα Μεγάλα Νησιά των Κυκλάδων. Βρεφονηπιακός σταθμός Δήμου Μυκόνου. Υποστήριξη λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Νοτ.Aιγαίου. Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό ανακοίνωσης ΣΜΕ 2/2019 Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αριθμ. ανακοίνωσης ΣΜΕ 1/2020 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης Πράξης, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», με MIS 5041253 και τίτλο: «Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου» […]
14 Μαρτίου, 2023Αναρτήσεις έτους 2023 Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και εκτιμήσεις για τα έτη 2023-2025. 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και 1η Τροποποίηση Π/Υ ΠΕ Κυκλάδων οικονομικού έτους 2023. 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και 2η Τροποποίηση Π/Υ Κυκλάδων οικ έτους 2023 – Ενσωμάτωση Ταμειακού Υπολοίπου οικ. έτους 2022 στον Π/Υ οικ. έτους 2023. 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και 3η Τροποποίηση Π/Υ Κυκλάδων οικ έτους 2023 Αναρτήσεις έτους 2022 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Κυκλάδων έτους 2022. Αναρτήσεις έτους 2021 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Κυκλάδων έτους 2021. Αριθμός Απόφασης 73/2021 (πρακτικό 9) Συνεδρίαση Π.Σ. 27/09/2021.(ΑΔΑ: Ψ0ΕΙ7ΛΞ-ΙΣΩ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 6 ΠΕ Κυκλάδων) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2021. Αριθμός Απόφασης 72/2021 (πρακτικό 9) Συνεδρίαση Π.Σ. 27/09/2021.(ΑΔΑ: 6ΨΒΛ7ΛΞ-8ΓΥ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 7 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Κυκλάδων έτους 2021. Αριθμός Απόφασης 64/2021 (πρακτικό 8) Συνεδρίαση Π.Σ. 21/07/2021.(ΑΔΑ: 65ΘΙ7ΛΞ-Υ1Ν).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 5 ΠΕ Κυκλάδων) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2021. Αριθμός Απόφασης 63/2021 (πρακτικό 8) Συνεδρίαση Π.Σ. 21/07/2021.(ΑΔΑ: 9ΨΖΦ7ΛΞ-ΓΧΓ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 6 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Κυκλάδων έτους 2021. Αριθμός Απόφασης 50/2021 (πρακτικό 7) Συνεδρίαση Π.Σ. 10/06/2021.(ΑΔΑ: ΨΚΚΩ7ΛΞ-ΔΨΒ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 4 ΠΕ Κυκλάδων) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2021. Αριθμός Απόφασης 49/2021 (πρακτικό 7) Συνεδρίαση Π.Σ. 10/06/2021.(ΑΔΑ: ΩΝΟΖ7ΛΞ-0Ο6).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 5 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2021. Αριθμός Απόφασης 39/2021 (πρακτικό 6) Συνεδρίαση Π.Σ. 26/04/2021.(ΑΔΑ: Ψ1ΩΒ7ΛΞ-Ι62).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 4 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Κυκλάδων έτους 2021. Αριθμός Απόφασης 38/2021 (πρακτικό 6) Συνεδρίαση Π.Σ. 26/04/2021.(ΑΔΑ: ΨΗΩΑ7ΛΞ-ΧΨΥ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 3 ΠΕ Κυκλάδων) Τροποποίηση Π/Υ ΠΕ Κυκλάδων έτους 2021. Αριθμός Απόφασης 23/2021 (πρακτικό 5) Συνεδρίαση Π.Σ. 31/03/2021.(ΑΔΑ: ΨΦΗΦ7ΛΞ-Υ5Ρ).Πίνακες Π/Υ ΠΝΑ (Τροποποίηση 3 ΠΕ Κυκλάδων) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2021. Αριθμός Απόφασης 22/2021 (πρακτικό 5) Συνεδρίαση Π.Σ. 31/03/2021.(ΑΔΑ: ΩΘΗ97ΛΞ-Ψ9Θ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 3 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Κυκλάδων έτους 2021. Αριθμός Απόφασης 12/2021 (πρακτικό 3) Συνεδρίαση Π.Σ. 28/02/2021.(ΑΔΑ: 6ΝΟΡ7ΛΞ-684).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 2 ΠΕ Κυκλάδων) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2021. Αριθμός Απόφασης 11/2021 (πρακτικό 3) Συνεδρίαση Π.Σ. 28/02/2021.(ΑΔΑ: ΨΘ2Ι7ΛΞ-ΚΝΩ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 2 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Κυκλάδων έτους 2021. Αριθμός Απόφασης 3/2021 (πρακτικό 1) Συνεδρίαση Π.Σ. 31/01/2021.(ΑΔΑ: ΨΗ517ΛΞ-3Ι4).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 1 ΠΕ Κυκλάδων) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2021. Αριθμός Απόφασης 2/2021 (πρακτικό 1) Συνεδρίαση Π.Σ. 31/01/2021.(ΑΔΑ: ΨΞΞΖ7ΛΞ-9ΙΡ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 1 ΠΕ Δωδεκανήσου) Αναρτήσεις έτους 2020 Τροποποίηση Π/Υ ΠΕ Κυκλάδων έτους 2020. Αριθμός Απόφασης 149/2020 (πρακτικό 12) Συνεδρίαση Π.Σ. 22/12/2020.(ΑΔΑ: 65ΦΟ7ΛΞ-Τ7Ν). Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2020. Αριθμός Απόφασης 148/2020 (πρακτικό 12) Συνεδρίαση Π.Σ. 22/12/2020.(ΑΔΑ: Ω5ΡΑ7ΛΞ-215).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 9 ΠΕ Δωδεκανήσου) Έγκριση Π/Υ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2021. Αριθμός Απόφασης 146/2020 (πρακτικό 11) Συνεδρίαση Π.Σ. 22/12/2020.(ΑΔΑ: ΩΚ0Σ7ΛΞ-ΥΧ6). Πίνακες Π/Υ ΠΝΑ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2020. Αριθμός Απόφασης 140/2020 (πρακτικό 10) Συνεδρίαση Π.Σ. 30/11/2020.(ΑΔΑ: 6Ξ4Ι7ΛΞ-1ΞΤ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 8 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Κυκλάδων έτους 2020. Αριθμός Απόφασης 139/2020 (πρακτικό 10) Συνεδρίαση Π.Σ. 30/11/2020.(ΑΔΑ: 6ΖΖ97ΛΞ-ΡΜ5).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 7 ΠΕ Κυκλάδων) Τροποποίηση Π/Υ ΠΕ Κυκλάδων έτους 2020. Αριθμός Απόφασης 129/2020 (πρακτικό 9) Συνεδρίαση Π.Σ. 30/10/2020.(ΑΔΑ: ΨΗ0Ζ7ΛΞ-ΑΧ1). Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2020. Αριθμός Απόφασης 128/2020 (πρακτικό 9) Συνεδρίαση Π.Σ. 30/10/2020.(ΑΔΑ: 6ΞΩΥ7ΛΞ-7ΡΓ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 7 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Κυκλάδων έτους 2020. Αριθμός Απόφασης 113/2020 (πρακτικό 8) Συνεδρίαση Π.Σ. 30/09/2020.(ΑΔΑ: 6ΦΥΕ7ΛΞ-73Η).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 6 ΠΕ Κυκλάδων) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2020. Αριθμός Απόφασης 112/2020 (πρακτικό 8) Συνεδρίαση Π.Σ. 30/09/2020.(ΑΔΑ: Ψ5ΒΜ7ΛΞ-ΟΛ5).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 6 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Κυκλάδων έτους 2020. Αριθμός Απόφασης 100/2020 (πρακτικό 6) Συνεδρίαση Π.Σ. 17/07/2020.(ΑΔΑ: Ω0Ψ07ΛΞ-ΣΞΟ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 5 ΠΕ Κυκλάδων) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2020. Αριθμός Απόφασης 99/2020 (πρακτικό 6) Συνεδρίαση Π.Σ. 17/07/2020.(ΑΔΑ: 6Ζ497ΛΞ-060).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 5 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2020. Αριθμός Απόφασης 80/2020 (πρακτικό 5) Συνεδρίαση Π.Σ. 29/05/2020.(ΑΔΑ: 6Ζ497ΛΞ-060).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 4 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Κυκλάδων έτους 2020. Αριθμός Απόφασης 79/2020 (πρακτικό 5) Συνεδρίαση Π.Σ. 29/05/2020.(ΑΔΑ: Ω39Υ7ΛΞ-ΗΞΗ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 4 ΠΕ Κυκλάδων) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2020. Αριθμός Απόφασης 59/2020 (πρακτικό 3) Συνεδρίαση Π.Σ. 30/04/2020.(ΑΔΑ: ΩΧ2Σ7ΛΞ-ΚΥΓ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 3 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Κυκλάδων έτους 2020. Αριθμός Απόφασης 58/2020 (πρακτικό 3) Συνεδρίαση Π.Σ. 30/04/2020.(ΑΔΑ: ΩΙΖΘ7ΛΞ-Ω6Μ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 3 ΠΕ Κυκλάδων) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2020. Αριθμός Απόφασης 39/2020 (πρακτικό 2) Συνεδρίαση Π.Σ. 25/02/2020.(ΑΔΑ: ΨΤΛ27ΛΞ-ΒΨΒ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 2 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Κυκλάδων έτους 2020. Αριθμός Απόφασης 38/2020 (πρακτικό 2) Συνεδρίαση Π.Σ. 25/02/2020.(ΑΔΑ: ΨΣΓ97ΛΞ-Υ2Ζ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 2 ΠΕ Κυκλάδων) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2020. Αριθμός Απόφασης 24/2020 (πρακτικό 1) Συνεδρίαση Π.Σ. 27/01/2020.(ΑΔΑ: ΨΡ6Η7ΛΞ-2ΛΤ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 1 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Κυκλάδων έτους 2020. Αριθμός Απόφασης 23/2020 (πρακτικό 1) Συνεδρίαση Π.Σ. 27/01/2020.(ΑΔΑ: ΨΔΔΒ7ΛΞ-9ΕΙ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 1 ΠΕ Κυκλάδων) . Αναρτήσεις έτους 2019 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Κυκλάδων έτους 2019. Αριθμός Απόφασης 159/2019 (πρακτικό 12) Συνεδρίαση Π.Σ. 26/11/2019.(ΑΔΑ: ΩΔΡ47ΛΞ-ΠΚ6).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 6 ΠΕ Κυκλάδων) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2019. Αριθμός Απόφασης 157/2019 (πρακτικό 12) Συνεδρίαση Π.Σ. 26/11/2019.(ΑΔΑ: ΨΩΥ17ΛΞ-6ΜΝ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 6 ΠΕ Δωδεκανήσου) Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2020. Αριθμός Απόφασης 153/2019 (πρακτικό 11) Συνεδρίαση Π.Σ. 26/11/2019.(ΑΔΑ: ΩΘΑ97ΛΞ-6ΟΖ). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2019. Αριθμός Απόφασης 130/2019 (πρακτικό 10) Συνεδρίαση Π.Σ. 21/10/2019.(ΑΔΑ: 6ΟΛΣ7ΛΞ-ΑΡΞ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 5 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Κυκλάδων έτους 2019. Αριθμός Απόφασης 128/2019 (πρακτικό 10) Συνεδρίαση Π.Σ. 21/10/2019.(ΑΔΑ: ΩΦΚ77ΛΞ-Δ2Ξ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 5 ΠΕ Κυκλάδων) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2019. Αριθμός Απόφασης 101/2019 (πρακτικό 9) Συνεδρίαση Π.Σ. 22/09/2019.(ΑΔΑ: ΩΡΡΥ7ΛΞ-ΗΞ9).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 4 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Κυκλάδων έτους 2019. Αριθμός Απόφασης 100/2019 (πρακτικό 9) Συνεδρίαση Π.Σ. 22/09/2019.(ΑΔΑ: 6Σ2Ω7ΛΞ-ΤΔΟ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 4 ΠΕ Κυκλάδων) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Κυκλάδων έτους 2019. Αριθμός Απόφασης 82/2019 (πρακτικό 5) Συνεδρίαση Π.Σ. 27/06/2019.(ΑΔΑ: 6Τ3Η7ΛΞ-ΙΓΣ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 3 ΠΕ Κυκλάδων) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2019. Αριθμός Απόφασης 81/2019 (πρακτικό 5) Συνεδρίαση Π.Σ. 27/06/2019.(ΑΔΑ: ΩΝ4Ρ7ΛΞ-ΔΛ2).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 3 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2019. Αριθμός Απόφασης 52/2019 (πρακτικό 3) Συνεδρίαση Π.Σ. 22/03/2019.(ΑΔΑ: ΩΧΨ77ΛΞ-ΝΕΖ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 2 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Κυκλάδων έτους 2019. Αριθμός Απόφασης 51/2019 (πρακτικό 3) Συνεδρίαση Π.Σ. 22/03/2019.(ΑΔΑ: Ψ5Σ37ΛΞ-Λ6Α).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 2 ΠΕ Κυκλάδων) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Κυκλάδων έτους 2019. Αριθμός Απόφασης 8/2019 (πρακτικό 2) Συνεδρίαση Π.Σ. 05/03/2019.(ΑΔΑ: 9ΒΝΛ7ΛΞ-ΟΛ3).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 1 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Κυκλάδων έτους 2019. Αριθμός Απόφασης 7/2019 (πρακτικό 2) Συνεδρίαση Π.Σ. 05/03/2019.(ΑΔΑ: 6ΥΝ37ΛΞ-ΗΟ6).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 1 ΠΕ Κυκλάδων) Αναρτήσεις έτους 2018 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Κυκλάδων έτους 2018. Αριθμός Απόφασης 134/2018 (πρακτικό 9) Συνεδρίαση Π.Σ. 27/11/2018.(ΑΔΑ: Ω9Ψ27ΛΞ-0Η7).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 6 ΠΕ Κυκλάδων) Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2019. Αριθμός Απόφασης 127/2018 (πρακτικό 8) Συνεδρίαση Π.Σ. 27/11/2018.(ΑΔΑ: 6ΥΕΕ7ΛΞ-6Ι3). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2018. Αριθμός Απόφασης 118/2018 (πρακτικό 7) Συνεδρίαση Π.Σ. 24/09/2018.(ΑΔΑ: ΩΧΧΜ7ΛΞ-Μ9Ι).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 5 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Κυκλάδων έτους 2018. Αριθμός Απόφασης 117/2018 (πρακτικό 7) Συνεδρίαση Π.Σ. 24/09/2018.(ΑΔΑ: 69ΓΥ7ΛΞ-ΣΞΚ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 5 ΠΕ Κυκλάδων) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Κυκλάδων έτους 2018. Αριθμός Απόφασης 76/2018 (πρακτικό 6) Συνεδρίαση Π.Σ. 21/07/2018.(ΑΔΑ: Ω1Μ77ΛΞ-5ΒΓ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 4 ΠΕ Κυκλάδων) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2018. Αριθμός Απόφασης 75/2018 (πρακτικό 6) Συνεδρίαση Π.Σ. 21/07/2018.(ΑΔΑ: ΩΑ0Ε7ΛΞ-ΘΤΘ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 4 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2018. Αριθμός Απόφασης 59/2018 (πρακτικό 5) Συνεδρίαση Π.Σ. 14/05/2018.(ΑΔΑ: 6Ψ3Ω7ΛΞ-ΥΟΖ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 3 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2018. Αριθμός Απόφασης 57/2018 (πρακτικό 5) Συνεδρίαση Π.Σ. 14/05/2018.(ΑΔΑ: 6Υ4Ε7ΛΞ-ΜΗ2).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 3 ΠΕ Κυκλάδων) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2018. Αριθμός Απόφασης 27/2018 (πρακτικό 3) Συνεδρίαση Π.Σ. 02/04/2018.(ΑΔΑ: ΨΕΤ57ΛΞ-ΤΛΑ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 2 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2018. Αριθμός Απόφασης 26/2018 (πρακτικό 3) Συνεδρίαση Π.Σ. 02/04/2018.(ΑΔΑ: ΨΨΟΕ7ΛΞ-8ΝΕ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 2 ΠΕ Κυκλάδων) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Κυκλάδων έτους 2018. Αριθμός Απόφασης 12/2018 (πρακτικό 2) Συνεδρίαση Π.Σ. 07/02/2018.(ΑΔΑ: 73ΕΞ7ΛΞ-60Ξ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 1 ΠΕ Κυκλάδων) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2018. Αριθμός Απόφασης 10/2018 (πρακτικό 2) Συνεδρίαση Π.Σ. 07/02/2018.(ΑΔΑ: 7ΜΘΕ7ΛΞ-2ΦΧ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 1 ΠΕ Δωδεκανήσου) Αναρτήσεις έτους 2017 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2017. Αριθμός Απόφασης 145/2017 (πρακτικό 12) Συνεδρίαση Π.Σ. 18/12/2017.(ΑΔΑ: ΩΞΣΚ7ΛΞ-Σ21).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 7 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2017. Αριθμός Απόφασης 110/2017 (πρακτικό 11) Συνεδρίαση Π.Σ. 04/11/2017.(ΑΔΑ: Ψ7957ΛΞ-ΥΔΗ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 6 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Κυκλάδων έτους 2017. Αριθμός Απόφασης 109/2017 (πρακτικό 11) Συνεδρίαση Π.Σ. 04/11/2017.(ΑΔΑ: ΩΕΗΩ7ΛΞ-Ψ3Ξ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 6 ΠΕ Κυκλάδων) Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2018. Αριθμός Απόφασης 105/2017 (πρακτικό 10) Συνεδρίαση Π.Σ. 04/11/2017.(ΑΔΑ: 7ΔΦΜ7ΛΞ-ΡΤΖ). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2017. Αριθμός Απόφασης 99/2017 (πρακτικό 9) Συνεδρίαση Π.Σ. 29/09/2017.(ΑΔΑ: 7ΓΑΧ7ΛΞ-Γ93).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 5 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Κυκλάδων έτους 2017. Αριθμός Απόφασης 98/2017 (πρακτικό 9) Συνεδρίαση Π.Σ. 29/09/2017.(ΑΔΑ: 69ΣΚ7ΛΞ-ΔΤΖ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 5 ΠΕ Κυκλάδων) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Κυκλάδων έτους 2017. Αριθμός Απόφασης 72/2017 (πρακτικό 8) Συνεδρίαση Π.Σ. 24/07/2017.(ΑΔΑ: 7Ι5Τ7ΛΞ-3ΑΥ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 4 ΠΕ Κυκλάδων) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2017. Αριθμός Απόφασης 71/2017 (πρακτικό 8) Συνεδρίαση Π.Σ. 24/07/2017.(ΑΔΑ: ΩΞΒΖ7ΛΞ-753).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 5 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2017. Αριθμός Απόφασης 66/2017 (πρακτικό 7) Συνεδρίαση Π.Σ. 21/07/2017.(ΑΔΑ: 7ΞΡΓ7ΛΞ-ΔΥΡ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 4 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2017. Αριθμός Απόφασης 39/2017 (πρακτικό 6) Συνεδρίαση Π.Σ. 15/05/2017.(ΑΔΑ: ΨΚΙ17ΛΞ-13Ν).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 3 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 3 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2017. Αριθμός Απόφασης 25/2017 (πρακτικό 4) Συνεδρίαση Π.Σ. 04/03/2017.(ΑΔΑ: 6ΦΜΝ7ΛΞ-Κ1Κ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 2 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 2 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2017. Αριθμός Απόφασης 9/2017 (πρακτικό 1) Συνεδρίαση Π.Σ. 06/02/2017.(ΑΔΑ: ΩΔΜΤ7ΛΞ-Ε4Σ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 1 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 1 ΠΕ Δωδεκανήσου) Αναρτήσεις έτους 2016 Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου οικονομικού έτους 2017 – Ενσωμάτωση Παρατηρήσεων του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας του Υπουργείου Εσωτερικών». Αριθμός Απόφασης 302/2016 (πρακτικό 14) Συνεδρίαση Π.Σ. 20/12/2016.(ΑΔΑ: ΩΑΘΧ7ΛΞ-ΙΦΝ). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2016. Αριθμός Απόφασης 236/2016 (πρακτικό 11) Συνεδρίαση Π.Σ. 28/11/2016.(ΑΔΑ: ΩΤΔΗ7ΛΞ-2ΛΚ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 8 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 8 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2016. Αριθμός Απόφασης 70/2016 (πρακτικό 4) Συνεδρίαση Π.Σ. 28/03/2016.(ΑΔΑ: 7ΝΘ77ΛΞ-Σ4Ε).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 3 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 2 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2016. Αριθμός Απόφασης 40/2016 (πρακτικό 3) Συνεδρίαση Π.Σ. 10/02/2016.(ΑΔΑ: ΩΥΔ47ΛΞ-ΤΒΨ). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 2 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 1 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2016. Αριθμός Απόφασης 21/2016 (πρακτικό 1) Συνεδρίαση Π.Σ. 18/01/2016.(ΑΔΑ: ΨΕΚ57ΛΞ-ΥΕ3). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 1 ΠΕ Κυκλάδων) Αναρτήσεις έτους 2015 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2015. Αριθμός Απόφασης 186/2015 (πρακτικό 13) Συνεδρίαση Π.Σ. 25/11/2015.(ΑΔΑ: ΩΟΖΥ7ΛΞ-ΣΣΔ). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 8 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 7 ΠΕ Δωδεκανήσου) Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2016. Αριθμός Απόφασης 168/2015 (πρακτικό 12) Συνεδρίαση Π.Σ. 25/11/2015.(ΑΔΑ: Ω8ΜΟ7ΛΞ-Ι4Ε). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2015. Αριθμός Απόφασης 149/2015 (πρακτικό 10) Συνεδρίαση Π.Σ. 27/10/2015.(ΑΔΑ: 6ΖΦΥ7ΛΞ-ΒΘ3). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 7 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 6 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2015. Αριθμός Απόφασης 130/2015 (πρακτικό 9) Συνεδρίαση Π.Σ. 10/09/2015.(ΑΔΑ: 64ΞΕ7ΛΞ-Ξ9Ε). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 5 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2015. Αριθμός Απόφασης 103/2015 (πρακτικό 8) Συνεδρίαση Π.Σ. 28/07/2015.(ΑΔΑ: 6ΥΜ77ΛΞ-ΝΓΔ). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 6 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 4 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2015. Αριθμός Απόφασης 89/2015 (πρακτικό 6) Συνεδρίαση Π.Σ. 23/05/2015.(ΑΔΑ: 7Γ1Η7ΛΞ-ΗΕΑ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 5 ΠΕ Κυκλάδων) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2015. Αριθμός Απόφασης 67/2015 (πρακτικό 5) Συνεδρίαση Π.Σ. 25/04/2015.(ΑΔΑ:Β5ΓΠ7ΛΞ-ΤΩΗ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 4 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 3 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2015. Αριθμός Απόφασης 44/2015 (πρακτικό 3) Συνεδρίαση Π.Σ. 31/03/2015.(ΑΔΑ: Ω6Ν17ΛΞ-3ΡΘ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 3 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 2 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2015. Αριθμός Απόφασης 26/2015 (πρακτικό 2) Συνεδρίαση Π.Σ. 02/03/2015.(ΑΔΑ:Ψ7ΘΣ7ΛΞ-0ΧΑ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 2 ΠΕ Κυκλάδων) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2015. Αριθμός Απόφασης 13/2015 (πρακτικό 1) Συνεδρίαση Π.Σ. 31/01/2015.(ΑΔΑ:7ΑΟΕ7ΛΞ-2Δ7).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 1 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 1 ΠΕ Δωδεκανήσου) Αναρτήσεις έτους 2014 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2013. Αριθμός Απόφασης 199/2013 (πρακτικό 15) Συνεδρίαση Π.Σ. 19/12/2013.(ΑΔΑ: ΒΙΡΔ7ΛΞ-5ΓΤ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 5 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 6 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2013. Εγγραφή νέων έργων στη ΣΑΕΠ 067. Αριθμός Απόφασης 200/2013 (πρακτικό 15) Συνεδρίαση Π.Σ. 19/12/2013.(ΑΔΑ: ΒΙΡΤ7ΛΞ-ΣΦ1). Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2014. Αριθμός Απόφασης 201/2013 (πρακτικό 15) Συνεδρίαση Π.Σ. 19/12/2013.(ΑΔΑ: ΒΙΡ27ΛΞ-ΤΗΩ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 1 ΠΕ Κυκλάδων) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2014. Αριθμός Απόφασης 8/2014 (πρακτικό 1) Συνεδρίαση Π.Σ. 25/01/2014.(ΑΔΑ: ΒΙΡΧ7ΛΞ-Υ87).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 2 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 1 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2014. Αριθμός Απόφασης 31/2014 (πρακτικό 3) Συνεδρίαση Π.Σ. 24/02/2014.(ΑΔΑ: ΒΙΚΥ7ΛΞ-Κ9Ξ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 3 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 2 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2014. Αριθμός Απόφασης 58/2014 (πρακτικό 4) Συνεδρίαση Π.Σ. 29/03/2014.(ΑΔΑ: ΒΙΗ37ΛΞ-ΩΕΔ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 4 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 3 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2014. Αριθμός Απόφασης 79/2014 (πρακτικό 5) Συνεδρίαση Π.Σ. 28/04/2014.(ΑΔΑ: ΒΙΦΘ7ΛΞ-0ΔΘ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 5 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 4 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2014. Αριθμός Απόφασης 85/2014 (πρακτικό 6) Συνεδρίαση Π.Σ. 25/06/2014.(ΑΔΑ: 7Ι5Λ7ΛΞ-ΥΣΠ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 6 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 5 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2014. Αριθμός Απόφασης 131/2014 (πρακτικό 12) Συνεδρίαση Π.Σ. 10/10/2014.(ΑΔΑ: 7ΩΞΠ7ΛΞ-671).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 7 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 6 ΠΕ Δωδεκανήσου) Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2015. Αριθμός Απόφασης 182/2014 (πρακτικό 13) Συνεδρίαση Π.Σ. 18/11/2014.(ΑΔΑ: Ω50Η7ΛΞ-228).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2014. Αριθμός Απόφασης 193/2014 (πρακτικό 14) Συνεδρίαση Π.Σ. 18/11/2014.(ΑΔΑ: 751Λ7ΛΞ-Ζ38).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 8 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 7 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2014. Αριθμός Απόφασης 229/2014 (πρακτικό 15) Συνεδρίαση Π.Σ. 08/12/2014.(ΑΔΑ: 64ΔΠ7ΛΞ-729).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 9 ΠΕ Κυκλάδων) Αναρτήσεις έτους 2013 Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2013. Αριθμός Απόφασης 5/2013 (πρακτικό 2) Συνεδρίαση Π.Σ. 28/01/2013.(ΑΔΑ:ΒΕΥΙ7ΛΞ-Α13).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2013. Αριθμός Απόφασης 30/2013 (πρακτικό 6) Συνεδρίαση Π.Σ. 26/03/2013.(ΑΔΑ:ΒΕΑ17ΛΞ-ΧΘΗ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 1 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 1 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2013. Αριθμός Απόφασης 80/2013 (πρακτικό 9) Συνεδρίαση Π.Σ. 13/06/2013.(ΑΔΑ: ΒΛ4Ι7ΛΞ-ΞΥ3).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 2 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2013. Αριθμός Απόφασης 98/2013 (πρακτικό 10) Συνεδρίαση Π.Σ. 18/07/2013.(ΑΔΑ: ΒΛΩ77ΛΞ-Ξ7Ξ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 2 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 3 ΠΕ Δωδεκανήσου) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2013. Αριθμός Απόφασης 131/2013 (πρακτικό 12) Συνεδρίαση Π.Σ. 31/08/2013.(ΑΔΑ: ΒΛΛ47ΛΞ-Τ7Π).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 3 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 4 ΠΕ Δωδεκανήσου) Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2014. Αριθμός Απόφασης 152/2013 (πρακτικό 13) Συνεδρίαση Π.Σ. 30/09/2013.(ΑΔΑ: ΒΛΛ37ΛΞ-2Λ9).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2013. Αριθμός Απόφασης 176/2013 (πρακτικό 14) Συνεδρίαση Π.Σ. 19/10/2013.(ΑΔΑ: ΒΛ1Δ7ΛΞ-ΤΕ4).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 4 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 5 ΠΕ Δωδεκανήσου […]
14 Μαρτίου, 2023Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) χρηματοδοτεί την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας με έργα που συμβάλλουν στην αύξηση του ιδιωτικού και δημόσιου κεφαλαίου της οικονομίας και στηρίζουν τον εκσυγχρονισμό της χώρας σε μακροχρόνια βάση. Τα έργα που εντάσσονται στο ΠΔΕ εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από πρόταση των αρμόδιων φορέων και χρηματοδοτούνται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. Ο Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων αποτελεί διακριτό τμήμα του Κρατικού Προϋπολογισμού και ψηφίζεται ανά φορέα χρηματοδότησης σε έναν ειδικό φορέα (Υπουργεία και Βουλή των Ελλήνων). Το ΠΔΕ διακρίνεται σε: Εθνικό ΠΔΕ: Περιλαμβάνει έργα που χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους και στο Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ: Περιλαμβάνει έργα που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών και από εθνικούς πόρους. Βασικός στόχος στην εκτέλεση του ΠΔΕ  είναι η κατανομή των προκαθορισμένων πόρων κατά τρόπο που να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσμα για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία. Ειδικότερα επιδιώκονται η επίτευξη της απορρόφησης  και η υλοποίηση των προγραμμάτων και των έργων. Αναρτήσεις έτους 2024 Προέγκριση ΣΑΕΠ 067/7 έτους 2024 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (31-01-2024) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 267/1 έτους 2024 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (31-01-2024) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 067/1 έτους 2024 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (31-01-2024) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 067/2 έτους 2024 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (31-01-2024) Προέγκριση ΣΑΝΠ 667 έτους 2024 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (05-02-2024) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 067/1 έτους 2024 στο Πρόγραμμα Δήμοσίων Επενδύσεων (08-02-2024) Προέγκριση ΣΑΕΠ 067/7 έτους 2024 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (08-02-2024) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 067/1 έτους 2024 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (14-02-2024) Προέγκριση ΣΑΕΠ 067/7 έτους 2024 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (14-02-2024) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 267/1 έτους 2024 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (16-02-2024) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 267/1 έτους 2024 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (21-02-2024) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 067/1 έτους 2024 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (21-02-2024) Προέγκριση ΣΑΕΠ 067/7 έτους 2024 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (21-02-2024) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 267/1 έτους 2024 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (21-02-2024) Προέγκριση ΣΑΕΠ 067/7 έτους 2024 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (28-02-2024) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 167/6 έτους 2024 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (28-02-2024) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 067/1 έτους 2024 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (28-02-2024) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 067/1 έτους 2024 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (01-03-2024) Προέγκριση ΣΑΕΠ 067/7 έτους 2024 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (01-03-2024) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 267/1 έτους 2024 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (01-03-2024) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 067/1 έτους 2024 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (13-03-2024) Τροποποίηση ΣΑΝΠ 467 έτους 2024 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (13-03-2024) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 267/1 έτους 2024 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (13-03-2024) Τροποποίηση ΣΑΝΠ 467 έτους 2024 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (15-03-2024) Προέγκριση ΣΑΕΠ 067/7 έτους 2024 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (22-03-2024) Προέγκριση ΣΑΕΠ 067/7 έτους 2024 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (10-04-2024) Τροποποίηση ΣΑΝΠ 467 έτους 2024 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (24-04-2024) Αρχική ΣΑΕΠ 167/6 έτους 2024 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (24-04-2024) Αρχική ΣΑΕΠ 067/7 έτους 2024 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (24-04-2024) Αρχική ΣΑΕΠ 367/2 έτους 2024 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (24-04-2024) Αρχική ΣΑΕΠ 267/1 έτους 2024 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (24-04-2024) Αρχικη ΣΑΕΠ 067/1 έτους 2024 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (24-04-2024) Τροποποίηση ΣΑΝΠ 367 έτους 2024 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (26-04-2024) Αρχική ΣΑΕΠ 667/6 έτους 2024 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (26-04-2024) Αρχική ΣΑΕΠ 067/2 έτους 2024 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (29-04-2024) Αρχική ΣΑΝΠ 867 έτους 2024 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (01-05-2024) Αρχική ΣΑΝΠ 567 έτους 2024 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (01-05-2024) Αρχική ΣΑΝΠ 467 έτους 2024 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (01-05-2024) Αρχική ΣΑΝΠ 267 έτους 2024 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (01-05-2024) Αρχική ΣΑΝΠ 667 έτους 2024 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (01-05-2024) Αρχική ΣΑΝΠ 367 έτους 2024 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (02-05-2024) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 067/1 έτους 2024 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (10-05-2024) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 067/7 έτους 2024 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (20-05-2024) Τροποποίηση ΣΑΝΠ 467 έτους 2024 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (23-05-2024) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 067/2 έτους 2024 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (23-05-2024) Τροποποίηση ΣΑΝΠ 667 έτους 2024 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (23-05-2024) Αρχική ΣΑΝΠ 767 έτους 2024 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (06-06-2024) Τροποποίηση ΣΑΝΠ 667 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (10-06-2024) Ένταξη ΣΑΝΠ 367/2 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (10-06-2024) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 067/7 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (12-06-2024) Αναρτήσεις έτους 2023 13η Ανακατανομή Πιστώσεων Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους της ΣΑΕΠ 067/7 της ΠΝΑι (29-12-2023) 8η Ανακατανομή Πιστώσεων Εθνικού Σκέλους των ΣΑΝΠ 267, 367, 467 της ΠΝΑι (28-12-2023) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 267/1  έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (28-12-2023) Προέγκριση μετά από αρχική ΣΑΕΠ 067/7 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (28-12-2023) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 067/1 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (28-12-2023) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 067/1 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (28-12-2023) 7η Ανακατανομή Πιστώσεων Εθνικού Σκέλους των ΣΑΝΠ 267, 367 της ΠΝΑι (22-12-2023) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 267/1 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (21-12-2023) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 0671/1 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (21-12-2023) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 067/1 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (19-12-2023) 12η Ανακατανομή Πιστώσεων Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους των ΣΑΕΠ 067/1, 267/1, 067/7, 067/2 της ΠΝΑι (15-12-2023) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 067/1 έτους 2023 στο Πρόγρααμμα Δημοσίων Επενδύσεων (14-12-2023) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 267/1 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (14-12-2023) Προέγκριση μετά από αρχική ΣΑΕΠ 067/7 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επεδνύσεων (14-12-2023) 6η Ανακατανομή Πιστώσεων Εθνικού Σκέλους των ΣΑΝΠ 267, 367, 467, 867 της ΠΝΑι (13-12-2023) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 067/1 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (08-12-2023) Προέγκριση μετά από αρχική ΣΑΕΠ 067/7 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (08-12-2023) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 067/7 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δήμοσίων Επενδύσεων (05-12-2023) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 067/1 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (05-12-2023) 11η Ανακατανομή Πιστώσεων Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους των ΣΑΕΠ 067/1, 267/1, 067/7 της ΠΝΑι (04-12-2023) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 267/1 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  (24-11-2023) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 067/1 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (23-11-2023) Προέγκριση μετά από αρχική ΣΑΕΠ 067/7 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (21-11-2023) Τροποποίηση ΣΑΝΠ 267 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (17-11-2023) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 067/1 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (17-11-2023) 10η Ανακατανομή Πιστώσεων Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους των ΣΑΕΠ 067/1, 167/6 της ΠΝΑι (09-11-2023) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 667/6 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (06-11-2023) Προέγκριση μετά από αρχική ΣΑΕΠ 067/7 έτους στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (31-10-2023) 9η Ανακατανομή Πιστώσεων Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους των ΣΑΕΠ 067/1, 067/7 της ΠΝΑι (27-10-2023) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 067/1 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (26-10-2023) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 067/1 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (26-10-2023) Προέγκριση μετά από αρχική ΣΑΕΠ 067/7 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (26-10-2023) 8η Ανακατανομή Πιστώσεων Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους της ΣΑΕΠ 167/6 της ΠΝΑι (25-10-2023) 5η Ανακατανομή Πιστώσεων Εθνικού Σκέλους των ΣΑΝΠ 267, 467, 667 της ΠΝΑι (23-10-2023) Προέγκριση μετά από αρχική ΣΑΕΠ 067/7 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (19-10-2023) Τροποποίηση ΣΑΝΠ 667 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (19-10-2023) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 067/1 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (19-10-2023) Τροποποίηση ΣΑΝΠ 467 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (19-10-2023) Προέγκριση μετά από αρχική ΣΑΕΠ 067/7 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (18-10-2023) Προέγκριση μετά από αρχική ΣΑΕΠ 067/7 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (12-10-2023) 7η Ανακατανομή Πιστώσεων Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους των ΣΑΕΠ 067/1, 2267/1, 067/7, 067/2 της ΠΝΑι (06-10-2023) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 067/1 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (04-10-2023) Προέγκριση μετά από αρχική ΣΑΕΠ 067/7 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (04-10-2023) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 167/6 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (03-10-2023) 4η Ανακατανομή Πιστώσεων Εθνικού Σκέλους των ΣΑΝΠ 267, 467 της ΠΝΑι (28-09-2023) Προέγκριση μετά από αρχική ΣΑΕΠ 067/7 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (22-09-2023) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 067/1 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (22-09-2023) Προέγκριση μετά από αρχική ΣΑΕΠ 067/7 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (18-09-2023) 6η Ανακατανομή Πιστώσεων Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους των ΣΑΕΠ 067/1, 267/1, 067/7 της ΠΝΑι (06-09-2023) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 067/1 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (29-08-2023) Προέγκριση μετά από αρχική ΣΑΕΠ 067/7 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (29-08-2023) Προέγκριση μετά από αρχική ΣΑΕΠ 067/7 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (21-08-2023) 3η Ανακατανομή Πιστώσεων Εθνικού Σκέλους των ΣΑΝΠ 267, 367, 467 της ΠΝΑι (17-08-2023) 5η Ανακατανομή Πιστώσεων Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους της ΣΑΕΠ 067/1 της ΠΝΑι (11-08-2023) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 067/1 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (04-08-2023) Προέγκριση μετά από αρχική ΣΑΕΠ 067/7 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (02-08-2023) Προέγκριση μετά από αρχική ΣΑΕΠ 067/7 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (01-08-2023) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 067/1 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (01-08-2023) 4η Ανακατανομή Πιστώσεων Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους των ΣΑΕΠ 067/1, 267/1, 067/7 της ΠΝΑι (26-07-2023) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 167/6 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (26-07-2023) Προέγκριση μετά από αρχική ΣΑΕΠ 067/7 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (20-07-2023) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 267/1 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (20-07-2023) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 067/1 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (20-07-2023) 2η Ανακατανομή Πιστώσεων Εθνικού Σκέλους των ΣΑΝΠ 267, 467 της ΠΝΑι (26-06-2023) Προέγκριση μετά από αρχική ΣΑΕΠ 067/7 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (22-06-2023) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 067/1 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (22-06-2023) Τροποποίηση ΣΑΜΠ 067 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (20-06-2023) Προέγκριση μετά από αρχική ΣΑΕΠ 067/7 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (20-06-2023) Τροποποίηση ΣΑΜΠ 967 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (20-06-2023) 3η Ανακατανομή Πιστώσεων Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους των ΣΑΕΠ 067/1, 267/1, 067/7 της ΠΝΑι (20-06-2023) Προέγκριση μετά από αρχική ΣΑΕΠ 067/7 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (13-06-2023) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 067/1 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (13-06-2023) Προέγκριση μετά από αρχική ΣΑΕΠ 067/7 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (09-06-2023) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 067/1 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (06-06-2023) 1η Ανακατανομή Πιστώσεων Εθνικού Σκέλους των ΣΑΝΠ 267, 467 της ΠΝΑι (01-06-2023) Προέγκριση μετά από αρχική ΣΑΕΠ 067/7 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (24-05-2023) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 267/1 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (19-05-2023) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 067/1 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (19-05-2023) Προέγκριση μετά από αρχική ΣΑΕΠ 067/7 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (15-05-2023) Έγκριση ΣΑΝΠ 867 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (15-05-2023) Έγκριση ΣΑΝΠ 667 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (15-05-2023) Έγκριση ΣΑΝΠ 467 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (15-05-2023) Έγκριση ΣΑΝΠ 567 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (15-05-2023) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 067/1 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (12-05-2023) Έγκριση ΣΑΝΠ 767 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (12-05-2023) Έγκριση ΣΑΝΠ 367 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (12-05-2023) Έγκριση ΣΑΝΠ 267 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (12-05-2023) Προέγκριση ΣΑΝΠ 567 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (10-05-2023) Προέγκριση ΣΑΝΠ 367 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (10-05-2023) Προέγκριση ΣΑΝΠ 867 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (10-05-2023) Προέγκριση ΣΑΝΠ 267 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (10-05-2023) Προέγκριση ΣΑΝΠ 667 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (10-05-2023) Προέγκριση ΣΑΝΠ 467 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (10-05-2023) Προέγκριση ΣΑΜΠ 067 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (10-05-2023) Προέγκριση ΣΑΕΠ 567 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (10-05-2023) Προέγκριση ΣΑΕΠ 067 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (10-05-2023) Προέγκριση ΣΑΕΠ 767 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (10-05-2023) Προέγκριση ΣΑΜΠ 967 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (10-05-2023) 2η Ανακατανομή Πιστώσεων Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους των ΣΑΕΠ 067/1, 267/1, 067/7 της ΠΝΑι (09-05-2023) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 267/1 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (25-04-2023) 1η Ανακατανομή Πιστώσεων Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους των ΣΑΕΠ 067/1, 267/1, 067/7 της ΠΝΑι (24-04-2023) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 067/1 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (20-04-2023) Έγκριση ΣΑΕΠ 067/2 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (18-04-2023) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 067/1 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (11-04-2023) Προέγκριση μετά από αρχική ΣΑΕΠ 067/7 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (10-04-2023) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 267/1 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (06-04-2023) Προέγκριση μετά από αρχική ΣΑΕΠ 067/7 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (06-04-2023) Έγκριση (Αρχική) ΣΑΕΠ 067/7 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (31-03-2023) Έγκριση ΣΑΕΠ 067/7 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (28-03-2023) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 067/1 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (27-03-2023) Προέγκριση ΣΑΕΠ 567 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (24-03-2023) Προέγκριση ΣΑΕΠ 067 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (24-03-2023) Προέγκριση ΣΑΜΠ 967 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (24-03-2023) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 267/1 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (24-03-2023) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 067/1 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (23-03-2023) Έγκριση ΣΑΕΠ 067/7 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (22-03-2023) Έγκριση ΣΑΕΠ 367/2 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (15-03-2023) ‘Εγκριση ΣΑΕΠ 067/7 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (15-03-2023) Έγκριση ΣΑΕΠ 167/6 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (08-03-2023) Τροποποίηση ΣΑΕΠ 067/1 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (08-03-2023) Έγκριση ΣΑΕΠ 667/6 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (06-03-2023) Έγκριση ΣΑΕΠ 067/1 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (03-03-2023) Έγκριση ΣΑΕΠ 267/1 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (03-03-2023) Προέγκριση ΣΑΜΠ 967 έτους 2023  στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (23-02-2023) Προέγκριση ΣΑΕΠ 067/1 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (20-02-2023) Προέγκριση ΣΑΕΠ 067/1 έτους 2023 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (03-02-2023)  Προέγκριση ΣΑΕΠ 067/1 έτους 2023  στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (25-01-2023) Προέγκριση ΣΑΕΠ 067 έτους 2023  στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (20-01-2023) Αναρτήσεις έτους 2022 Έγκριση Συλλογικής Απόφασης (ΣΑΕΠ 067/1) της ΠΝΑι έτους 2022 (Α.Π 36242/06-04-2022). Έγκριση Συλλογικής Απόφασης (ΣΑΕΠ 267/1) της ΠΝΑι έτους 2022 (Α.Π 36231/06-04-2022). Έγκριση Συλλογικής Απόφασης (ΣΑΕΠ 667/6) της ΠΝΑι έτους 2022 (Α.Π 38233/11-04-2022). Έγκριση Συλλογικής Απόφασης (ΣΑΕΠ 367/2) της ΠΝΑι έτους 2022 (Α.Π 34647/01-04-2022). Έγκριση Συλλογικής Απόφασης (ΣΑΕΠ 067/2) της ΠΝΑι έτους 2022 (Α.Π 66383/30-06-2022). Έγκριση Συλλογικής Απόφασης (ΣΑΕΠ 567) της ΠΝΑι έτους 2022( Α.Π 43281/21-04-2022). Έγκριση Συλλογικής Απόφασης (ΣΑΕΠ 067) της ΠΝΑι έτους 2022 (Α.Π 43290/21-04-2022). Έγκριση Συλλογικής Απόφασης (ΣΑΜΠ 067) της ΠΝΑι έτους 2022 (ΑΠ. 43280/21-04-2022). Έγκριση Συλλογικής Απόφασης (ΣΑΜΠ 967) της ΠΝΑι έτους 2022 (ΑΠ. 77283/01-08-2022). Έγκριση Συλλογικής Απόφασης (ΣΑΕΠ 767) της ΠΝΑι έτους 2022 (ΑΠ. 43282/21-04-2022). Έγκριση Συλλογικής Απόφασης (ΣΑΕΠ 167/6) της ΠΝΑι έτους 2022 (Α.Π 34346/01-04-2022). 1η Ανακατανομή Πιστώσεων ΣΑΕΠ 767 & ΣΑΜΠ 067 της ΠΝΑι έτους 2022 (Α.Π 67487/1818/01-06-2022). 2η Ανακατανομή Πιστώσεων ΣΑΕΠ 567, 767 & ΣΑΜΠ 067, 967 της ΠΝΑι έτους 2022 (Α.Π 105425/2715/11-08-2022). 1η Ανακατανομή Πιστώσεων ΣΑΕΠ167/6 της ΠΝΑι έτους 2022 ( Α.Π 60339/1685/20-05-2022). 1η Ανακατανομή Πιστώσεων ΣΑΕΠ 067/1 της ΠΝΑι έτους 2022 (Α.Π 44648/1294/18-04-2022). 2η Ανακατανομή Πιστώσεων ΣΑΕΠ 067/1 της ΠΝΑι έτους 2022 (Α.Π 59084/1652/18-05-2022). 3η Ανακατανομή Πιστώσεων ΣΑΕΠ 0671 ,267/1 της ΠΝΑι έτους 2022 (Α.Π 77271/2058/22-06-2022). 4η Ανακατανομή Πιστώσεων ΣΑΕΠ 0671, 2671/1 της ΠΝΑι έτους 2022 (Α.Π 90525/2348/15-07-2022). 5η Ανακατανομή Πιστώσεων ΣΑΕΠ 067/2 της ΠΝΑι έτους 2022 (Α.Π 98200/2529/29-07-2022). Αναρτήσεις έτους 2021 Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2021 (Αρ. Απόφασης 1991- 12/10/2021) 7η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2021 Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 167/6 ΠΔΕ έτους 2021 (Αρ. Απόφασης 1961 – 11/10/2021) Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2021 (Αρ. Απόφασης 1860 – 30/09/2021) Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 267/1 ΠΔΕ έτους 2021 (Αρ. Απόφασης 1907 – 29/09/2021) Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 167/6 ΠΔΕ έτους 2021 (Αρ. Απόφασης 1803 – 24/09/2021) Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2021 (Αρ. Απόφασης 1797 – 16/09/2021) Ένταξη / Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 267/1 ΠΔΕ έτους 2021 (Αρ. Απόφασης 1796 – 16/09/2021) 6η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2021 (15/09/2021) 5η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2021 (15/09/2021) 5η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2021 (09/09/2021) Τροποποίηση Πράξης στην ΣΑΕΠ 067/2 ΠΔΕ έτους 2021 (Αρ. Απόφασης 1805 – 09/09/2021) Τροποποίηση Πράξης στην ΣΑΕΠ 267/1 ΠΔΕ έτους 2021 (Αρ. Απόφασης 1766 – 02/09/2021) Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2021 (Αρ. Απόφασης 1765 – 02/09/2021) Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 267/1 ΠΔΕ έτους 2021 (Αρ. Απόφασης 1740 – 27/08/2021) Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2021 (Αρ. Απόφασης 1728 – 27/08/2021) 4η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2021 (17/08/2021) Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 167/6 ΠΔΕ έτους 2021 (Αρ. Απόφασης 1636 – 13/08/2021) 3η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2021 (11/08/2021) Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 267/1 ΠΔΕ έτους 2021 (Αρ. Απόφασης 1657 – 11/08/2021) Ένταξη / Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2021 (Αρ. Απόφασης 1647 – 11/08/2021) Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2021 (Αρ. Απόφασης 1525 – 11/08/2021) Τροποποίηση Πράξης στην ΣΑΕΠ 267/1 ΠΔΕ έτους 2021 (Αρ. Απόφασης 1625 – 10/08/2021) 2η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2021 (30/07/2021) 4η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2021 (30/07/2021) Ένταξη / Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 267/1 ΠΔΕ έτους 2021 (Αρ. Απόφασης 1526 – 29/07/2021) Ένταξη / Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 167/6 ΠΔΕ έτους 2021 (Αρ. Απόφασης 1443 – 26/07/2021) Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2021 (Αρ. Απόφασης 1425 – 16/07/2021) 3η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2021 (08/07/2021) Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2021 (Αρ. Απόφασης 1359 – 02/07/2021) Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 167/6 ΠΔΕ έτους 2021 (Αρ. Απόφασης 1362 – 01/07/2021) Ένταξη / Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2021 (Αρ. Απόφασης 1269 – 23/06/2021) 2η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2021 (09/06/2021) Τροποποίηση Πράξης στην ΣΑΕΠ 067 ΠΔΕ έτους 2021 (Αρ. Απόφασης 1246 – 07/06/2021) Τροποποίηση Πράξης στην ΣΑΕΠ 567 ΠΔΕ έτους 2021 (Αρ. Απόφασης 1247 – 04/06/2021) Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2021 (Αρ. Απόφασης 1074 – 31/05/2021) 1η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2021 (12/05/2021) 1η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2021 (11/05/2021) Ένταξη Πράξης στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2021 (Αρ. Απόφασης 873 – 22/04/2021) Ένταξη / Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2021 (Αρ. Απόφασης 776 – 14/04/2021) Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Εθνικού Σκέλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2021 (Τροπ 0) (13/04/2021, 20/04/2021 & 26/04/2021)  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067 ΤΡΟΠ 0  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 767 ΤΡΟΠ 0  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΜΠ 067 ΤΡΟΠ 0  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 567 ΤΡΟΠ 0  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΜΠ 967 ΤΡΟΠ 0 Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2021 (Αρ. Απόφασης 670 – 07/04/2021) Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2021 (Τροπ 0) (31/03/2021 & 01/04/2021)  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067/1 ΤΡΟΠ 0  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 267/1 ΤΡΟΠ 0  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067/2 ΤΡΟΠ 0  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 367/2 ΤΡΟΠ 0  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 167/6 ΤΡΟΠ 0  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 667/6 ΤΡΟΠ 0 Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2021 (Αρ. Απόφασης 337 – 05/03/2021) Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2021 (Αρ. Απόφασης 305 – 23/02/2021) Ένταξη / Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2021 (Αρ. Απόφασης 228 – 16/02/2021) Ένταξη Πράξης στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2021 (Αρ. Απόφασης 167 – 12/02/2021) Τροποποίηση Πράξης στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2021 (Αρ. Απόφασης 89 – 04/02/2021) Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΜΠ 067 ΠΔΕ έτους 2021 (Αρ. Απόφασης 132 – 03/02/2021) Τροποποίηση Πράξης στην ΣΑΕΠ 767 ΠΔΕ έτους 2021 (Αρ. Απόφασης 131 – 03/02/2021) Τροποποίηση Πράξης στην ΣΑΕΠ 067 ΠΔΕ έτους 2021 (Αρ. Απόφασης 130 – 03/02/2021) Αναρτήσεις έτους 2020 Τροποποίηση Πράξης στην ΣΑΕΠ 267/1 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 2614 – 31/12/2020) Τροποποίηση Πράξης στην ΣΑΕΠ 267/1 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 2498 – 31/12/2020) Τροποποίηση Πράξης στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 2497 – 31/12/2020) Τροποποίηση Πράξης στην ΣΑΜΠ 067 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 2493 – 30/12/2020) Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 567 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 2394 – 30/12/2020) 9η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2020 (22/12/2020) Ένταξη/Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 2433 – 18/12/2020) 8η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2020 (14/12/2020) Ένταξη/Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 2339 – 04/12/2020) Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 2254 – 26/11/2020) Τροποποίηση Πράξης στην ΣΑΕΠ 167/6 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 2210 – 19/11/2020) Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 2206 – 19/11/2020) 7η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2020 (19/11/2020) Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 2177 – 17/11/2020) Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 2103 – 06/11/2020) Ένταξη/Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 567 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 2012 – 05/11/2020) Τροποποίηση Πράξης στην ΣΑΜΠ 067 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 2068 – 03/11/2020) Τροποποίηση Πράξης στην ΣΑΕΠ 067 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 2066 – 03/11/2020) Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 1998 – 26/10/2020) Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 1998 – 26/10/2020) 3η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2020 (19/10/2020) Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 1957 – 14/10/2020) 6η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2020 (01/10/2020) Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 1875 – 29/09/2020) Ένταξη/Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 1808 – 24/09/2020) Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Εθνικού Σκέλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2020 (Τροπ 1) (08/09/2020, 14/09/2020, 16/10/2020) Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 167 ΤΡΟΠ 1 Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067 ΤΡΟΠ 1 Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 767 ΤΡΟΠ 1 Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΜΠ 067 ΤΡΟΠ 1 Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΜΠ 967 ΤΡΟΠ 1 Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 1757 – 11/09/2020) Τροποποίηση Πράξης στην ΣΑΕΠ 067/2 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 1724 – 08/09/2020) Τροποποίηση Πράξης στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 1722 – 07/09/2020) Ένταξη/Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 1650 – 27/08/2020) Τροποποίηση Πράξης στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 1635 – 25/08/2020) Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 1557 – 11/08/2020) 2η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2020 (03/08/2020) 5η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2020 (03/08/2020) Ένταξη/Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 1479 – 29/07/2020) Ένταξη Πράξης στην ΣΑΕΠ 067 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 1393 – 29/07/2020) 4η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2020 (27/07/2020) Ένταξη/Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 1338 – 15/07/2020) 1η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2020 (01/07/2020) 3η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2020 (01/07/2020) Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 1252 – 23/06/2020) Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 1219 – 23/06/2020) Ένταξη/Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 1201 – 17/06/2020) Ένταξη Πράξης στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 1180 – 15/06/2020) Τροποποίηση Πράξης στην ΣΑΕΠ 167/6 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 1096 – 09/06/2020) Ένταξη/Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 1077 – 05/06/2020) Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 1007 – 03/06/2020) 2η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2020 (19/05/2020) Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 852 – 06/05/2020) Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Εθνικού Σκέλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2020 (Τροπ 0) (23/04/2020, 24/04/2020, 04/05/2020 & 12/05/2020) Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 167 ΤΡΟΠ 0 Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067 ΤΡΟΠ 0 Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 767 ΤΡΟΠ 0 Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΜΠ 067 ΤΡΟΠ 0 Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 567 ΤΡΟΠ 0 Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΜΠ 967 ΤΡΟΠ 0 1η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2020 (24/04/2020) Τροποποίηση Πράξης στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 769 – 24/04/2020) Ένταξη/Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 680 – 13/04/2020) Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2020 (Τροπ 0) (10/03/2020, 02/04/2020, 03/04/2020 & 06/04/2020) Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067/1 ΤΡΟΠ 0 Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 267/1 ΤΡΟΠ 0 Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067/2 ΤΡΟΠ 0 Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 367/2 ΤΡΟΠ 0 Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 167/6 ΤΡΟΠ 0 Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 667/6 ΤΡΟΠ 0 Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067/8 ΤΡΟΠ 0 Ένταξη/Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 513 – 27/03/2020) Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 367 – 18/03/2020) Τροποποίηση Πράξης στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 398 – 12/03/2020) Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 350 – 09/03/2020) Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 274 – 28/02/2020) Ένταξη Πράξης στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 211 – 18/02/2020) Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 767 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 148 – 11/02/2020) Τροποποίηση Πράξης στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 123 – 07/02/2020) Ένταξη/Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΜΠ 067 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 91 – 04/02/2020) Ένταξη/Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2020 (Αρ. Απόφασης 88 – 03/02/2020) Αναρτήσεις έτους 2019 Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2019 (Αρ. Απόφασης 3020 – 27/12/2019) 10η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2019 (24/12/2019) Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 167/6 ΠΔΕ έτους 2019 (Αρ. Απόφασης 2816 – 17/12/2019) 9η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2019 (12/12/2019) Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2019 (Αρ. Απόφασης 2706 – 12/12/2019) Τροποποίηση Πράξης στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2019 (Αρ. Απόφασης 2614 – 03/12/2019) Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 767 ΠΔΕ έτους 2019 (Αρ. Απόφασης 2605 – 03/12/2019) 8η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2019 (03/12/2019) Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2019 (Αρ. Απόφασης 2541 – 19/11/2019) 7η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2019 (11/11/2019) Τροποποίηση Πράξης στην ΣΑΕΠ 267/1 ΠΔΕ έτους 2019 (Αρ. Απόφασης 2449 – 11/11/2019) Τροποποίηση Πράξης στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2019 (Αρ. Απόφασης 2448 – 11/11/2019) Τροποποίηση Πράξης στην ΣΑΕΠ 767 ΠΔΕ έτους 2019 (Αρ. Απόφασης 2354 – 05/11/2019) Τροποποίηση Πράξης στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2019 (Αρ. Απόφασης 2413 – 01/11/2019) Ένταξη Πράξης στην ΣΑΕΠ 667/6 ΠΔΕ έτους 2019 (Αρ. Απόφασης 2408 – 01/11/2019) 6η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2019 (24/10/2019) Τροποποίηση Πράξης στην ΣΑΕΠ 267/1 ΠΔΕ έτους 2019 (Αρ. Απόφασης 2308 – 18/10/2019) Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2019 (Αρ. Απόφασης 2182 – 07/10/2019) 5η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2019 (24/09/2019) Ένταξη/Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2019 (Αρ. Απόφασης 2104 – 24/09/2019) 1η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2019 (20/09/2019) Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2019 (Αρ. Απόφασης 1511 – 09/09/2019) Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2019 (Αρ. Απόφασης 1465 – 29/08/2019) Ένταξη/Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2019 (Αρ. Απόφασης 1455 – 26/08/2019) 4η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2019 (21/08/2019) 3η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2019 (12/08/2019) Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2019 (Αρ. Απόφασης 1209 – 05/07/2019) Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 167/6 ΠΔΕ έτους 2019 (Αρ. Απόφασης 1140 – 02/07/2019) Τροποποίηση Πράξης στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2019 (Αρ. Απόφασης 1138 – 02/07/2019) Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2019 (Αρ. Απόφασης 1064 – 26/06/2019) Ένταξη/Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2019 (Αρ. Απόφασης 1034 – 24/06/2019) 2η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2019 (12/06/2019) Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2019 (Αρ. Απόφασης 970 – 10/06/2019) 1η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2019 (03/06/2019) Τροποποίηση Πράξης στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2019 (Αρ. Απόφασης 877 – 30/05/2019) Τροποποίηση Πράξης στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2019 (Αρ. Απόφασης 801 – 21/05/2019) Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Εθνικού Σκέλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2019 (Τροπ 0) (20/05/2019, 21/05/2019 & 04/06/2019) Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 167 ΤΡΟΠ 0 Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067 ΤΡΟΠ 0 Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 767 ΤΡΟΠ 0 Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΜΠ 067 ΤΡΟΠ 0 Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 567 ΤΡΟΠ 0 Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2019 (Αρ. Απόφασης 663 – 08/05/2019) Τροποποίηση Πράξης στην ΣΑΕΠ 267/1 ΠΔΕ έτους 2019 (Αρ. Απόφασης 661 – 08/05/2019) Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2019 (Αρ. Απόφασης 657 – 07/05/2019) Ένταξη/Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2019 (Αρ. Απόφασης 626 – 06/05/2019) Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2019 (Αρ. Απόφασης 564 – 22/04/2019) Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2019 (Τροπ 0) (29/03/2019, 18/04/2019 & 22/04/2019) Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067/1 ΤΡΟΠ 0 Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 267/1 ΤΡΟΠ 0 Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067/2 ΤΡΟΠ 0 Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 367/2 ΤΡΟΠ 0 Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 167/6 ΤΡΟΠ 0 Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 667/6 ΤΡΟΠ 0 Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067/8 ΤΡΟΠ 0 Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2019 (Αρ. Απόφασης 423 – 10/04/2019) Ένταξη Πράξης στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2019 (Αρ. Απόφασης 373 – 28/03/2019) Ένταξη Πράξης στην ΣΑΕΠ 067 ΠΔΕ έτους 2019 (Αρ. Απόφασης 296 – 26/03/2019) Ένταξη/Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2019 (Αρ. Απόφασης 337 – 21/03/2019) Ένταξη Πράξης στην ΣΑΕΠ 767 ΠΔΕ έτους 2019 (Αρ. Απόφασης 320 – 19/03/2019) Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2019 (Αρ. Απόφασης 294 – 19/03/2019) Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑMΠ 067 ΠΔΕ έτους 2019 (Αρ. Απόφασης 279 – 12/03/2019) Τροποποίηση Πράξης στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2019 (Αρ. Απόφασης 277 – 12/03/2019) Τροποποίηση Πράξης στην ΣΑΕΠ 067/2 ΠΔΕ έτους 2019 (Αρ. Απόφασης 260 – 08/03/2019) Τροποποίηση Πράξης στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2019 (Αρ. Απόφασης 191 – 25/02/2019) Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2019 (Αρ. Απόφασης 183 – 21/02/2019) Ένταξη/Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2019 (Αρ. Απόφασης 124 – 14/02/2019) Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 267/1 ΠΔΕ έτους 2019 (Αρ. Απόφασης 109 – 11/02/2019) Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2019 (Αρ. Απόφασης 34 – 21/01/2019) Ένταξη Πράξης στην ΣΑΕΠ 567 ΠΔΕ έτους 2019 (Αρ. Απόφασης 2 – 15/01/2019) Αναρτήσεις έτους 2018 Ένταξη Πράξης στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 2017 – 28/12/2018) Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1949 – 21/12/2018) Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 367/2 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1907 – 19/12/2018) Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΜΠ 067 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1807 – 14/12/2018) Τροποποίηση Πράξης της ΣAEΠ 767 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1806 – 14/12/2018) Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 567 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1805 – 14/12/2018) Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1772 – 14/12/2018) Ένταξη/Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1730 – 10/12/2018) Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/2 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1689 – 04/12/2018) Ένταξη/Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1682 – 04/12/2018) Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΜΠ 067 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1641 – 30/11/2018) Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1639 – 30/11/2018) Ένταξη/Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1604 – 26/11/2018) Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1590 – 21/11/2018) Ένταξη/Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1541 – 15/11/2018) Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΜΠ 067 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1524 – 09/11/2018) Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 367/2 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1522 – 09/11/2018) Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 167/6 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1520 – 09/11/2018) Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 267/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1505 – 09/11/2018) Ένταξη/Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1502 – 09/11/2018) Ένταξη/Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1442 – 01/11/2018) Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1357 – 31/10/2018) Ένταξη Πράξης στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1412 – 25/10/2018) Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 767 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1354 – 23/10/2018) Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 267/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1394 – 23/10/2018) Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΜΠ 067 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1353 – 18/10/2018) Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/2 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1352 – 18/10/2018) Ένταξη/Τροποποίηση Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1333 – 15/10/2018) Ένταξη Πράξης στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1305 – 10/10/2018) Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1258 – 28/09/2018) Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 367/8 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1236 – 27/09/2018) Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1218 – 24/09/2018) Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1102 – 10/09/2018) Τροποποίηση/Ένταξη Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1025 – 22/08/2018) Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 892 – 26/07/2018) Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 874 – 24/07/2018) Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 746 – 06/07/2018) Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Εθνικού Σκέλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2018 (Τροπ 0) (27/06/2018, 04/07/2018 & 31/07/2018) Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 567 ΤΡΟΠ 0 Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 767 ΤΡΟΠ 0 Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΜΠ 067 ΤΡΟΠ 0 Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067 ΤΡΟΠ 0 Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 167 ΤΡΟΠ 0 Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 575 – 22/06/2018) Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 545 – 20/06/2018) Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 544 – 20/06/2018) Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2018 (Τροπ 0) (30/05/2018, 04/06/2018, 05/06/2018, 20/06/2018 & 27/07/2018)  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067/1 ΤΡΟΠ 0  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 267/1 ΤΡΟΠ 0  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067/2 ΤΡΟΠ 0  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 367/2 ΤΡΟΠ 0  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 167/6 ΤΡΟΠ 0  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 667/6 ΤΡΟΠ 0  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067/8 ΤΡΟΠ 0 Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 365 – 21/05/2018) Ένταξη Πράξης στην ΣΑΕΠ 767 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 361 – 21/05/2018) Τροποποίηση Πράξης της ΣΑMΠ 067 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 283 – 24/04/2018) Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 211 – 04/04/2018) Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 191 – 29/03/2018) Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 151 – 21/03/2018) Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/2 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 104 – 23/02/2018) Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/2 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 18 – 29/01/2018) Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 17 – 29/01/2018) Αναρτήσεις έτους 2017 Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 2188 – 22/12/2017) Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 267/1 ΤΡΟΠ 0 (22/12/2017) Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 2175 – 22/12/2017) Ένταξη Πράξης στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 2133 – 21/12/2017) Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 2065 – 19/12/2017) Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 767 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 2062 – 19/12/2017) Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 567 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 2061 – 19/12/2017) Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 2060 – 19/12/2017) Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 167/6 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 2035 – 18/12/2017) 3η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2017 (15/12/2017) Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1973 – 14/12/2017) 3η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2017 (14/12/2017) Τροποποίηση/Ένταξη Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1864 – 04/12/2017) Τροποποίηση/Ένταξη Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1823 – 29/11/2017) 2η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2017 (28/11/2017) Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1772 – 23/11/2017) Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1702 – 13/11/2017) Ένταξη Πράξης στην ΣΑΕΠ 667/6 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1659 – 07/11/2017) 2η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2017 (03/11/2017) Τροποποίηση/Ένταξη Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1615 – 27/10/2017) Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1419 – 18/09/2017) Ένταξη Πράξης στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1411 – 14/09/2017) Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1367 – 05/09/2017) Ένταξη Πράξης στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1337 – 31/08/2017) 1η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2017 (29/08/2017) Τροποποίηση/Ένταξη Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1318 – 24/08/2017) Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1215 – 27/07/2017) Τροποποίηση Πράξεων & Ένταξη Πράξης στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1154 – 18/07/2017) Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1106 – 06/07/2017) Ένταξη Πράξης στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1069 – 23/06/2017) Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Εθνικού Σκέλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2017 (Τροπ 0) (22/06/2017, 27/06/2017 & 14/07/2017)  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 567 ΤΡΟΠ 0  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 767 ΤΡΟΠ 0  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΜΠ 067 ΤΡΟΠ 0  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067 ΤΡΟΠ 0  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 167 ΤΡΟΠ 0 Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/2 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1047 – 22/06/2017) Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1022 – 12/06/2017) Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 998 – 08/06/2017) Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 985 – 30/05/2017) 1η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2017 (25/05/2017) Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2017 (Τροπ 0) (18/05/2017, 22/05/2017 & 24/05/2017)  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067/1 ΤΡΟΠ 0  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067/8 ΤΡΟΠ 0  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 367/8 ΤΡΟΠ 0  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΝΑ 028/8 ΤΡΟΠ 0  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067/2 ΤΡΟΠ 0  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 367/2 ΤΡΟΠ 0 Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 267/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 939 – 22/05/2017) Έγκριση πίστωσης έτους 2017 πράξης ενταγμένης στην ΣΑΕΠ 767 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 931 – 15/05/2017) Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 854 – 27/04/2017) Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 816 – 25/04/2017) Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/2 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 803 – 18/04/2017) Ένταξη Πράξης στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 795 – 12/04/2017) Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 783 – 11/04/2017) Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 706 – 11/04/2017) Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 716 – 05/04/2017) Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 662 – 29/03/2017) Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΝΑ 028/8 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 622 – 23/03/2017) Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 601 – 22/03/2017) Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/2 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 589 – 22/03/2017) Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 519 – 15/03/2017) Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 435 – 03/03/2017) Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 310 – 20/02/2017) Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΝΑ 028/8 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 308 – 17/02/2017) Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΝΑ 009/8 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 307 – 17/02/2017) Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 304 – 17/02/2017) Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 127 – 07/02/2017) Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 25 – 16/01/2017) Αναρτήσεις έτους 2016 Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 2627 – 30/12/2016) Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 567 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 2603 – 29/12/2016) Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 767 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 2484 – 27/12/2016) Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 567 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 2483 – 27/12/2016) Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 2481 – 27/12/2016) 6η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2016 (23/12/2016) Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 367/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 2455 – 23/12/2016) Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 2411 – 23/12/2016) Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 2348 – 21/12/2016) Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΝΑ 009/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 2325 – 21/12/2016) Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 2294 – 20/12/2016) Τροποποίηση Π/Υ & Πίστωσης Έργου της ΣΑΕΠ 067/2 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 2220 – 20/12/2016) 7η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2016 (19/12/2016) 5η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2016 (14/12/2016) 6η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2016 (12/12/2016) Ένταξη έργου στο ΠΔΕ έτους 2016, στη ΣΑΕΠ 767 (Αρ. Απόφασης 2009 – 09/12/2016) Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 2092 – 08/12/2016) 4η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2016 (01/12/2016) Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1958 – 01/12/2016) Τροποποίηση Π/Υ & Πίστωσης Έργου της ΣΑΕΠ 067/2 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1938 – 01/12/2016) Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1677 – 28/11/2016) 5η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2016 (28/11/2016) Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1804 – 22/11/2016) 3η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2016 (01/11/2016) Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1588 – 25/10/2016) 4η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2016 (24/10/2016) 2η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2016 (14/10/2016) Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1560 – 13/10/2016) Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1559 – 13/10/2016) Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1495 – 06/10/2016) Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1485 – 06/10/2016) Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1335 – 20/09/2016) Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1325 – 20/09/2016) Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1306 – 20/09/2016) Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1304 – 20/09/2016) Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1278 – 15/09/2016) 1η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2016 (15/09/2016) 3η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2016 (14/09/2016) Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1277 – 14/09/2016) Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1157 – 31/08/2016) Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1155 – 31/08/2016) Ολοκλήρωση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1084 – 31/08/2016) Τροποποίηση / Ένταξη Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1080 – 31/08/2016) 2η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2016 (11/08/2016) Ολοκλήρωση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1024 – 02/08/2016) Ένταξη έργου στο ΠΔΕ έτους 2016, στη ΣΑΕΠ 067 (Αρ. Απόφασης 1009 – 01/08/2016) Τροποποίηση / Ένταξη Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1004 – 01/08/2016) 1η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2016 (21/07/2016) Ολοκλήρωση Πράξης της ΣΑΝΑ 009/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 886 – 19/07/2016) Τροποποίηση / Ολοκλήρωση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 881 – 19/07/2016) Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 845 – 14/07/2016) Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Εθνικού Σκέλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2016 (Τροπ 0) (07/07/2016 & 11/07/2016)  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 167 ΤΡΟΠ 0  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067 ΤΡΟΠ 0 Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 767 ΤΡΟΠ 0  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΜΠ 067 ΤΡΟΠ 0  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 567 ΤΡΟΠ 0 Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 783 – 07/07/2016) Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 770 – 05/07/2016) Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 740 – 23/06/2016) Ολοκλήρωση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 717 – 23/06/2016) Ένταξη έργου στο ΠΔΕ έτους 2016, στη ΣΑΕΠ 067/1 (Αρ. Απόφασης 696 – 21/06/2016) Τροποποίηση / Ολοκλήρωση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 677 – 21/06/2016) Ένταξη έργων στο ΠΔΕ έτους 2016, στη ΣΑΕΠ 067/1 (Αρ. Απόφασης 633 – 10/06/2016) Τροποποίηση Π/Υ & Πίστωσης Έργου της ΣΑΕΠ 067/2 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 626 – 10/06/2016) Τροποποίηση Πιστώσεων Έργων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 625 – 10/06/2016) Τροποποίηση Π/Υ & Πιστώσεων Έργων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 624 – 10/06/2016) Ολοκληρωση πράξης της ΣΑΝΑ 028/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 548 – 02/06/2016) Ολοκληρωση πράξης της ΣΑΝΑ 009/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 547 – 02/06/2016) Ένταξη 2 νέων έργων στο ΠΔΕ έτους 2016, στη ΣΑΕΠ 067/1 (Αρ. Απόφασης 532 – 24/05/2016) Τροποποίηση / Ολοκλήρωση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 484 – 18/05/2016) Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2016 (Τροπ 0) (26/04/2016)  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067/1 ΤΡΟΠ 0  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067/8 ΤΡΟΠ 0  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 367/8 ΤΡΟΠ 0  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΝΑ 009/8 ΤΡΟΠ 0  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΝΑ 028/8 ΤΡΟΠ 0  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067/2 ΤΡΟΠ 0  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 367/2 ΤΡΟΠ 0 Ένταξη έργου στο ΠΔΕ έτους 2016, στη ΣΑΕΠ 067/1 (Αρ. Απόφασης 348 – 12/04/2016) Ένταξη έργου στο ΠΔΕ έτους 2016, στη ΣΑΕΠ 067/1 (Αρ. Απόφασης 299 – 04/04/2016) Ένταξη 3 νέων έργων στο ΠΔΕ έτους 2016, στη ΣΑΕΠ 067/1 (Αρ. Απόφασης 288 – 04/04/2016) Τροποποίηση Π/Υ & Εγγραφή πίστωσης Έργου της ΣΑΝΑ 009/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 259 – 23/03/2016) Τροποποίηση Π/Υ & Εγγραφή πίστωσης Έργου της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 252 – 23/03/2016) Τροποποίηση Π/Υ & Εγγραφή πίστωσης Έργων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 250 – 23/03/2016) Έγκριση πίστωσης έτους 2016, έργων ενταγμένων στη ΣΑΕΠ 767 του ΠΔΕ της ΠΝΑ (Αρ. Απόφασης 214 – 16/03/2016) Έγκριση πίστωσης έτους 2016, μελέτης ενταγμένης στη ΣΑΜΠ 067 του ΠΔΕ της ΠΝΑ (Αρ. Απόφασης 213 – 16/03/2016) Τροποποίηση Π/Υ & Εγγραφή πίστωσης Έργου της ΣΑΕΠ 067/2 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 174 – 08/03/2016) Ένταξη έργου στο ΠΔΕ έτους 2016, στη ΣΑΕΠ 067/1 (Αρ. Απόφασης 67 – 02/03/2016) Έγκριση πίστωσης έτους 2016, έργων ενταγμένων στη ΣΑΕΠ 067/1 του ΠΔΕ της ΠΝΑ (Αρ. Απόφασης 125 – 24/02/2016) Έγκριση πίστωσης έτους 2016, μελέτης ενταγμένης στη ΣΑΜΠ 067 του ΠΔΕ της ΠΝΑ (Αρ. Απόφασης 99 – 19/02/2016) Ένταξη 6 νέων έργων στο ΠΔΕ έτους 2016, στη ΣΑΕΠ 067/1 (Αρ. Απόφασης 20 – 28/01/2016) Αναρτήσεις έτους 2015 Τροποποίηση Πιστώσεων Έργων ΣΑΕΠ 567 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 1536 – 30/12/2015) Τροποποίηση Π/Υ Έργου ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 1405 – 30/12/2015) Τροποποίηση Π/Υ Έργου ΣΑΝΑ 009/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 1472 – 24/12/2015) Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2015 (Τροπ 0 & 1) (23/12/2015)  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067/1 ΤΡΟΠ 0   Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067/8 ΤΡΟΠ 1  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 367/8 ΤΡΟΠ 1  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΝΑ 009/8 ΤΡΟΠ 1  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΝΑ 028/8 ΤΡΟΠ 1 Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Εθνικού Σκέλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ) έτους 2015 (Τροπ 3) (17/12/2015)  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067 ΤΡΟΠ 3  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 167 ΤΡΟΠ 3  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 767 ΤΡΟΠ 3  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΜΠ 067 ΤΡΟΠ 3 Τροποποίηση Π/Υ Έργων ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 1012 – 10/12/2015) 6η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2015 (02/12/2015) 3η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ ΕΣΠΑ ΠΔΕ έτους 2015 (30/11/2015) 5η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2015 (20/11/2015) Τροποποίηση Π/Υ Έργων ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 878 – 16/11/2015) Τροποποίηση Π/Υ Έργων ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 832 – 16/11/2015) Τροποποίηση Π/Υ Έργου ΣΑΝΑ 028/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 985 – 16/11/2015) Ένταξη νέου έργου στο ΠΔΕ έτους 2015, στη ΣΑΕΠ 067/1 (Αρ. Απόφασης 904 – 04/11/2015) 2η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ ΕΣΠΑ ΠΔΕ έτους 2015 (30/10/2015) 4η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2015 (27/10/2015) Ένταξη 2 νέων έργων στο ΠΔΕ έτους 2015, στη ΣΑΕΠ 067/1 (Αρ. Απόφασης 815 – 23/10/2015) Ένταξη στο ΠΔΕ έτους 2015, στη ΣΑΕΠ 067, του έργου με τίτλο “Αγκυροβόλιο Τουριστικών Σκαφών στη Νάουσα Πάρου (τε 2002ΝΑ02830017)” (Αρ. Απόφασης 638 – 23/10/2015) Τροποποίηση Π/Υ Έργων ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 657 – 15/10/2015) Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Εθνικού Σκέλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ) έτους 2015 (Τροπ 2) (15/10/2015)  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067 ΤΡΟΠ 2  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 167 ΤΡΟΠ 2  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 567 ΤΡΟΠ 2  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 767 ΤΡΟΠ 2  Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΜΠ 067 ΤΡΟΠ 2 Τροποποίηση Πίστωσης Έργου ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 691 – 07/10/2015) Τροποποίηση Π/Υ Έργου ΣΑΝΑ 028/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 600 – 14/09/2015) Τροποποίηση Π/Υ Έργων ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 598 – 08/09/2015) 3η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2015 (31/08/2015) Τροποποίηση Π/Υ Έργων ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 562 – 27/08/2015) Ένταξη στο ΠΔΕ έτους 2015, στη ΣΑΕΠ 067, του έργου με τίτλο “Κατασκευή Λιμενικού έργου στην περιοχή Πολλωνίων ν. Μήλου (τε 2011ΕΠ06780010)” (Αρ. Απόφασης 486 – 13/08/2015) Τροποποίηση Π/Υ Έργων ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 495 – 04/08/2015) Τροποποίηση Π/Υ Έργων ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 487 – 04/08/2015) Τροποποίηση Π/Υ Έργων ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 461 – 30/07/2015) Τροποποίηση Π/Υ Έργων ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 424 – 24/07/2015) 2η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2015 (16/07/2015) Τροποποίηση Π/Υ Έργων ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 307 – 14/07/2015) 1η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ ΕΣΠΑ ΠΔΕ έτους 2015 (13/07/2015) Τροποποίηση Π/Υ Έργων ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 291 – 08/06/2015) 1η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2015 (04/06/2015) Τροποποίηση Π/Υ Έργων ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 280 – 22/05/2015) Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Εθνικού Σκέλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ) έτους 2015 (Τροπ 1) Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2015 (Τροπ 0) Αναρτήσεις έτους 2014 Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ) έτους 2014 Αναρτήσεις έτους 2013 Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ) έτους 2013 […]
14 Μαρτίου, 2023Αρχεία Επιχειρησιακού Προγράμματος Νέας Αυτοδιοικητικής Περιόδου: Έτήσιο Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Έτους 2017 (ΝΕΟ) Έλεγχος Νομιμότητας των διαδικασιών κατάρτισης του ΕΠ ΠΝΑ (2016) 2017-2019 (ΝΕΟ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης ΕΠ ΠΝΑ (2016) 2017-2019, ΕΠΔ 2017 & Έκθεσης Διαδικασιών Κατάρτισης (ΝΕΟ) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (2016) 2017-2019 (ΝΕΟ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης Στρατηγικού Σχεδίου – 1η Ενότητα Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΝΑ Εγκεκριμένο Στρατηγικό Σχέδιο της ΠΝΑ (2016) 2017 – 2019   Αρχεία Επιχειρησιακού Προγράμματος : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου περιόδου (2012) 2013 – (2014) 2015 Παράρτημα I : αποφάσεις των Δ.Σ των νομικών προσώπων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – (Απόσπασμα Πρακτικού) Ετήσιο πρόγραμμα δράσης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2013 (προσχέδιο) Παρουσίαση επιχειρησιακού προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου περιόδου (2012) 2013 – (2014) 2015  Έκθεση διαδικασιών κατάρτισης επιχειρησιακού προγράμματος περιόδου (2012) 2013 – (2014) 2015  Απόφαση αποκεντρωμένης διοίκησης για την διαδικασία κατάρτισης επιχειρησιακού προγράμματος ΠΝΑ […]
14 Μαρτίου, 2023Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Νοτίου Αιγαίου (Δι.Α.Π.) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Κυκλάδων και των Τμημάτων αυτής είναι επιτελικές για όλη την Περιφέρεια και εκτελεστικές για τις Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσου. Ανάγονται ιδίως στον περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό, την προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων, τον επιχειρησιακό προγραμματισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων της περιφέρειας και την παρακολούθηση της αναπτυξιακής πορείας της περιφέρειας.   Τελευταία νέα Κεντρική σελίδα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών Κυκλάδων Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών “Μίτος” […]
18 Οκτωβρίου, 2018Τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Κυκλάδων απαρτίζουν τα εξής Τμήματα: α. Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής με έδρα την Ερμούπολη και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. β. Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων με έδρα την Ερμούπολη και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. γ. Τμήμα Τεκμηρίωσης με έδρα την Ερμούπολη και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. δ. Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης με έδρα την Ερμούπολη και τοπική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων. ε. Τμήμα Γραμματείας με έδρα την Ερμούπολη και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Σύρου. στ. Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών με έδρα την Ερμούπολη και τοπική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων. […]
18 Οκτωβρίου, 2018Ενημέρωση σε Διεθνή & Ευρωπαϊκά Θέματα, Προγράμματα, Προσκλήσεις, Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Α) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Επείγουσες αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στις πληγείσες περιοχές, από τη δασική πυρκαγιά της 18/07/2023, στη ν. Ρόδο» (11-06-2024) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 6.2 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2021-2025» (21-12-2023) Δελτίο Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 88/89 – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017) (Ενημέρωση 25/10/2017) ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ Δελτίο Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 82/83 – ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΙΟΣ 2017 (Ενημέρωση 02-05-2017) Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2018: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων (Ενημέρωση 01/03/2016) Δελτίο Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 78/79 – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016/ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017) (Ενημέρωση 01/03/2016) Δελτίο Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 76/77 – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016) (Ενημέρωση 24/10/2016) Δελτίο Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 74/75 – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ/ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016) (Ενημέρωση 05/09/2016) Δελτίο Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 72/73 – ΙΟΥΝΙΟΣ/ΙΟΥΛΙΟΣ 2016) (Ενημέρωση 29/06/2016) Δελτίο Διεθνών & Ευρωπαικών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 70/71-Απρίλιος/Μάϊος 2016) (Ενημέρωση 08/04/2016) Οι Περιφέρειες και οι Πόλεις για μια Βιώσιμη, Χωρίς Αποκλεισμούς Ανάπτυξη – 14η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων: Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος (Ενημέρωση 24/03/2016) Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα – Πλαίσιο “ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020” για την Έρευνα και την Καινοτομία, 2014-2020: Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες (Smart Cities and Communities) (Ενημέρωση 19/02/2016) Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα – Πλαίσιο “ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020” για την Έρευνα και την Καινοτομία, 2014-2020: Αειφόρος Αστικοποίηση (Ενημέρωση 19/02/2016) Δελτίο Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 68/69, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2016) (Ενημέρωση 05/02/2016) Δελτίο Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 66/67, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016) (Ενημέρωση 05/02/2016) Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροαξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου: “ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ” ΦΑΣΗ Α΄- ΣΤΑΔΙΟ Α2 Δελτίο Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 64/65 -ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015) Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 – Interreg V-B Balkan Med: 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων Συμπεράσματα του Συμβουλίου της ΕΕ κατά τη διάρκεια των πρόσφατων προεδριών Δελτίο Διεθνών & Ευρωπαικών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 35-Απρίλιος 2013) (Ενημέρωση 20/5/2013) Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ECO INNOVATION 2013 (Πρόγραμμα – Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία, 2007-2013) (Ενημέρωση 01/07/2013) Επιδότηση Κοινοπραξιών για τον εμπλουτισμό και την προώθηση διεθνικών θεματικών προϊόντων Αειφόρου Τουρισμού – Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) (Ενημέρωση 01/07/2013) Επιδότηση Συμπράξεων Τοπικών Φορέων Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας (ERASMUS για Νέους Επιχειρηματίες – Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) (Ενημέρωση 01/07/2013) Επιδότηση Καινοτόμων, Δημιουργικών Έργων & Υποδομών Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Europa Nostra 2014) (Ενημέρωση 01/07/2013) […]
8 Οκτωβρίου, 2018Εγχειρίδιο Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙΑΠ) ΠΕ Κυκλάδων Νέο(link) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Κυκλάδων και των Τμημάτων αυτής είναι επιτελικές για όλη την Περιφέρεια και εκτελεστικές για τις Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσου. Ανάγονται ιδίως στον περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό, την προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων, τον επιχειρησιακό προγραμματισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων της περιφέρειας και την παρακολούθηση της αναπτυξιακής πορείας της περιφέρειας. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Κυκλάδων κατανέμονται στα υπαγόμενα σ’ αυτήν τμήματα ως εξής: α. Στο Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής υπάγονται ιδίως οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα. Η εξειδίκευση των στόχων και των κατευθύνσεων της αναπτυξιακής πολιτικής στο επίπεδο της περιφέρειας. αβ. Η υποστήριξη της Εκτελεστικής Επιτροπής, των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών της περιφέρειας και των νομικών προσώπων κατά τη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και των ετησίων προγραμμάτων δράσης. αγ. Η συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων από τις υπηρεσίες της περιφέρειας και των νομικών της προσώπων για την σύνταξη του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος. αδ. Η υποστήριξη της Εκτελεστικής Επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού και Επιχειρησιακού Προγραμματισμού καθώς επίσης και του σχεδίου του ετήσιου προγράμματος δράσης το οποίο εξειδικεύει το επιχειρησιακό πρόγραμμα κατ’ έτος. αε. Η σύνταξη προτάσεων για τη διαμόρφωση της περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής. Για τα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισηγείται σχετικά στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας. αστ. Η προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων. αζ. Η άσκηση καθηκόντων εφαρμογής ως Δικαιούχου στο πλαίσιο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων, για την προγραμματική περίοδο 2007−2013 και τις επόμενες προγραμματικές περιόδους , όπως αυτές οριοθετούνται από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), περιλαμβανομένης και της υποστήριξης του συνόλου των φορέων της Αυτοδιοίκησης. αη. Η κατάρτιση του αναπτυξιακού προγράμματος της Περιφέρειας που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους. αθ. Η έγκριση των μεσοχρόνιων αναπτυξιακών προγραμμάτων, που εκπονούνται στο πλαίσιο των αντίστοιχων περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων και χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους. αι. Ο συντονισμός των φορέων εκτέλεσης και η παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής του αναπτυξιακού προγράμματος της Περιφέρειας που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους. αια. Η διατύπωση προς τους κεντρικούς φορείς του δημόσιου τομέα προτάσεων για έργα και μέτρα πολιτικής, εθνικής σημασίας, που αφορούν την Περιφέρεια, αλλά εντάσσονται στο μεσοχρόνιο εθνικό αναπτυξιακό πρόγραμμα. β. Στο Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων υπάγονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες: βα. Η υποστήριξη της Εκτελεστικής Επιτροπής κατά την υλοποίηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. ββ. Η συνεργασία με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και τα νομικά της πρόσωπα για τη σύνταξη ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. βγ. Ο σχεδιασμός και η εισήγηση συστημάτων και μεθόδων μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας και των νομικών της προσώπων, όπως διαδικασίες και δείκτες. βδ. Η διαμόρφωση και εισήγηση περιοδικών στόχων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας και των νομικών της προσώπων. βε. Η συγκέντρωση στοιχείων και δεδομένων που αναφέρονται στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και στην επίτευξη των σχετικών περιοδικών τους στόχων, η παρακολούθηση της εξέλιξής τους, η επεξεργασία των στοιχείων και η έκδοση ενημερωτικών αναφορών. βστ. Η διατύπωση ετησίως των εκθέσεων αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων. βζ. Η εκπόνηση γενικών και ειδικών αναπτυξιακών μελετών που αφορούν τη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας. βη. Η τελική διαμόρφωση, η μέριμνα για την έγκριση και η παρακολούθηση της εκτέλεσης των ετήσιων Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων περιφερειακού επιπέδου. βθ. Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης, η διενέργεια ελέγχων στους φορείς υλοποίησης έργων που χρηματοδοτούνται με εθνικούς πόρους για την τήρηση των δεσμεύσεων, τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών, την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου και την αξιοπιστία των οικονομικών στοιχείων. βι. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται με εθνικούς πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή άλλους πόρους και η κατανομή των πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. βια. Η κατανομή των αντίστοιχων ποσών και η έγκριση της εκταμίευσής τους από τους λογαριασμούς, που τηρεί το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης στην Τράπεζα της Ελλάδος. βιβ. Ο προσδιορισμός των δικαιούχων των πιστώσεων των έργων που εγκρίνονται, όπου αυτό απαιτείται. βιγ. Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του σχεδιασμού και της υλοποίησης όλων των αναπτυξιακών και θεσμικών παρεμβάσεων στη χωρική αρμοδιότητα της περιφέρειας. γ. Στο Τμήμα Τεκμηρίωσης υπάγονται ιδίως οι ακόλουθες αρμοδιότητες : γα. Η συγκέντρωση, επεξεργασία και τεκμηρίωση γεωγραφικών, δημογραφικών, οικονομικών, κοινωνικών και άλλων στοιχείων που αφορούν την περιφέρεια. γβ. Η λειτουργία βάσης δεδομένων για την ενίσχυση, παρακολούθηση και εξέλιξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της περιφέρειας, κατά κλάδο και τομείς της οικονομίας. γδ. Η παροχή στοιχείων για την καταγραφή των στοιχείων των ενισχυόμενων επενδύσεων σε βάση δεδομένων του αρμόδιου κρατικού φορέα. γε. Η ευθύνη εκπλήρωσης του έργου των Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟ.Σ.Ε.) της Περιφέρειας. δ. Στο Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης υπάγονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες: δα. Η συνεργασία με φορείς της περιφέρειας για τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων υλοποίησης έργων, που χρηματοδοτούνται από προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία. δβ. Η σύσταση Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, η οποία γνωμοδοτεί για τις αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ή προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. δγ. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για πράξεις ιδιωτικών επενδύσεων που εντάσσονται σε επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. δδ. Η παραλαβή των αιτήσεων υπαγωγής επενδύσεων, ο έλεγχος των στοιχείων, η αξιολόγησή τους, η εισήγηση στην Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή, η έκδοση της απόφασης υπαγωγής, οι αποφάσεις τροποποίησης και η παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, ανάκλησης υπαγωγής και επιστροφής ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τις Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων. Η συγκρότηση των Περιφερειακών Οργάνων Ελέγχου των επενδύσεων για την πιστοποίηση των δαπανών και την υλοποίηση των εγκεκριμένων εργασιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τις Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων. δε. Η καταβολή της επιχορήγησης του κόστους επένδυσης και η ολοκλήρωση και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας για τις Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων. δστ. Η καταγραφή των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται από την υλοποίηση των εγκεκριμένων επενδύσεων για τις Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων. δζ. Η διατύπωση προτάσεων πολιτικής και μέτρων για την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων προς το αρμόδιο Υπουργείο. δη. Η πληροφόρηση και υποβοήθηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε κλαδικό ή άλλο επίπεδο, με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικής ικανότητας και ανταγωνιστικότητάς τους. δθ. Η παρακολούθηση και η επισήμανση στους αρμόδιους φορείς ζητημάτων, που αναφέρονται στη λήψη των αναγκαίων μέτρων προς βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών. δι. Η γνωμοδότηση για κάθε θέμα τοπικού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος, για το οποίο ζητείται η παροχή γνώμης. ε. Το Τμήμα Γραμματείας είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση όλων των τμημάτων και γραφείων της διεύθυνσης. εα. Το Τμήμα Γραμματείας είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση όλων των τμημάτων και γραφείων της διεύθυνσης. στ. Στο Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών υπάγονται ιδίως οι ακόλουθες αρμοδιότητες: στα. Η παραλαβή των αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3908/2011. στβ. Η διενέργεια προελέγχου πληρότητας του φακέλου και η χορήγηση προθεσμίας για την τυχόν συμπλήρωση αυτού κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Π.Δ. 33/2011. στγ. Η χορήγηση αποδεικτικών παραλαβής με το σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου. στδ. Η ενημέρωση των φορέων των επενδυτικών σχεδίων για την πορεία εξέτασης του φακέλου. στε. Η παραλαβή αιτήσεων, δικαιολογητικών και στοιχείων για τα λοιπά στάδια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων (ελέγχου, ολοκλήρωσης, εκταμίευσης, τήρησης των υποχρεώσεων) που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3908/2011 και των Ν. 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990. στστ. Η παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων για τον τρόπο εφαρμογής του επενδυτικού νόμου, σύμφωνα με τις εντολές, οδηγίες και εγκυκλίους των αρμοδίων υπηρεσιών. […]
8 Οκτωβρίου, 2018Έναρξη «Δημόσιας Διαβούλευσης» για τον «Στρατηγικό Σχεδιασμό της ΠΝΑ», 1η Ενότητα του «Επιχειρησιακού της Προγράμματος» (link) […]
8 Οκτωβρίου, 2018Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να συνδεθείτε με το: Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών / Investors service office […]

Κεντρική σελίδα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών Κυκλάδων

Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών “Μίτος”

Scroll to Top