Τροποποίηση / συμπλήρωση Μητρώου Αξιολογητών εκχωρούμενων Μέτρων ΠΑΑ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Με Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου τροποποιήθηκε / συμπληρώθηκε το Μητρώο Αξιολογητών εκχωρούμενων Μέτρων Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.


Δείτε στα συνημμένα αρχεία την Απόφαση καθώς και το αντίστοιχο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε στις 14/3/2023. 

620 24/2/2023 Τροποποίηση / συμπλήρωση Μητρώου Αξιολογητών εκχωρούμενων Μέτρων ΠΑΑ στην Π.Ν.Αι. (ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΝΑ) 2014-2020

ΦΕΚ 2023 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.

Scroll to Top