Διευθέτηση ομβρίων υδάτων του Νέου Νοσοκομείου Καρπάθου (Προϋπολογισμού 386.579,56 €)

Αφορά στην κατασκευή έργων απορροής όμβριων υδάτων (εργασίες Υδραυλικών Έργων) του Νέου Νοσοκομείο Καρπάθου. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η κατασκευή ανοιχτής περιμετρικής τάφρου στην δυτική και στην βόρεια πλευρά του γηπέδου του νοσοκομείου, καθώς και κλειστού αγωγού ομβρίων συνολικού μήκους 438,45 μέτρων, προκειμένου να παραλάβουν την απορροή των ομβρίων της ευρύτερης, εκτός του περιβόλου του νοσοκομείου, περιοχής, καθώς και την απορροή από αυτό καθ’ εαυτό το γήπεδο του νοσοκομείου, και να τα οδηγήσουν προς τον παρακείμενο χείμαρρο και τη θάλασσα.

Απολήξη κλειστού αγωγού
Πινακίδα πληροφόρηση
Ανοικτή τάφρος
Φρεάτιο

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.

Συνδρομή Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 193.290 €

Scroll to Top