Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Χάλκης.

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Χάλκης (1.711.720,00 €)

Αφορά στην κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Χάλκης (με διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων στη θάλασσα) σε οικόπεδο επιφάνειας περίπου 7.770 τετρ. μέτρων το οποίο βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της εισόδου του κόλπου Πόνταμος, νοτιοδυτικά του οικισμού και του δρόμου Εμπορειός – Πόνταμος – Χωριό.

Επιπλέον, στο αντικείμενο περιλαμβάνεται και έργο κατασκευής αγωγού μεταφοράς λυμάτων (με προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου αντλιοστασίου και κατασκευή οικίσκου Η/Ζ) από το υπάρχον καταληκτικό φρεάτιο του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης του Οικισμού έως το νέο φρεάτιο εισόδου, συνολικού μήκους 872,44 μέτρων.

Ο πληθυσμός σχεδιασμού 20ετίας του έργου ανέρχεται σε 350 κατοίκους κατά τον χειμώνα και 2.570 κατά το θέρος.

Με την υλοποίηση των έργων μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων στον Δήμο Χάλκης, θα αντιμετωπιστεί οριστικά το πρόβλημα της περιβαλλοντικά ασφαλούς και σύμφωνης με την κείμενη νομοθεσία, διαχείρισης των αστικών λυμάτων του νησιού και στο σύνολο του μόνιμου και εποχιακού πληθυσμού.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.

Συνδρομή Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 852.500,00 €

Πανοράμικη άποψη Λιμένα και Οικισμού Χάλκης (Πηγή: Wikipedia)

Scroll to Top