Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Κέας.

Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Κέας (5.850.149,23 €)

Αφορά στην κατασκευή των έργων συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων των οικισμών Κορησσίας και Βουρκαρίου ν. Κέας, για την εξυπηρέτηση πληθυσμού 3.400 κατοίκων, με την οποία καλύπτονται όλοι οι κύριοι παραθαλάσσιοι οικισμοί του νησιού.

Αναλυτικότερα, το έργο «Δίκτυα αποχέτευσης Δήμου Κέας» περιλαμβάνει την κατασκευή υπόγειου δικτύου αποχέτευσης χωριστικού τύπου, το οποίο εξυπηρετεί τα λύματα των οικισμών Κορρησίας, Βουρκαρίου, Γιαλισκαρίου, ενώ με τον κεντρικό συλλεκτήρα, που διατρέχει τον κεντρικό πυρήνα του οικισμού Κορρησίας, μέσω διακλάδωσης στην οδό Κορησσίας – Ιουλίδας, προβλέπεται να παραλαμβάνονται μελλοντικά και οι παροχές των οικισμών Ιουλίδας και Μυλοποτάμου. Το συνολικό μήκος του δικτύου είναι περίπου 4.630 μ και περιλαμβάνει εσωτερικό δίκτυο και εξωτερικό δίκτυο και την κατασκευή δύο νέων αντλιοστασίων,

Το έργο «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Κέας» αφορά στην κατασκευή εγκαταστάσεων Βιολογικού Καθαρισμού στην περιοχή του παλιού λατομείου δυτικά του λιμανιού. Όλος ο χώρος της εγκατάστασης (δεξαμενές, μηχανοστάσιο, χώροι λειτουργίας) θα κατασκευαστεί σε κλειστό χώρο με θολωτή οροφή, που ακολούθως θα επικαλυφθεί, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ως μέθοδος επεξεργασίας επιλέχθηκε αυτή της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό σε συνδυασμό με μεμβράνες διήθησης, ενώ η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων θα γίνεται προς την θάλασσα (μέσω υποθαλασσίου αγωγού).

Με την υλοποίηση των έργων συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων, θα αντιμετωπιστεί οριστικά το πρόβλημα της περιβαλλοντικά ασφαλούς και σύμφωνης με την κείμενη νομοθεσία, διαχείρισης των αστικών λυμάτων των κύριων παραθαλασσίων οικισμών της νήσου Κέας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ταμείο Συνοχής και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.

Συνδρομή Ταμείου Συνοχής: 2.920.235,91 €

Scroll to Top