Βελτίωση Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου νήσου Καλύμνου.

Βελτίωση Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου νήσου Καλύμνου (450.000,00 €)

Αφορά στην υλοποίηση επεμβάσεων σε τμήματα μειωμένης οδικής ασφάλειας του επαρχιακού οδικού δικτύου της νήσου Καλύμνου, συνολικού μήκους 2.780 μέτρων, με άμεσο στόχο την αναβάθμιση της παρεχόμενης οδικής ασφάλειάς τους. Ειδικότερα θα εκτελεσθούν εργασίες που αφορούν τη σήμανση – ασφάλιση της οδού, όπως διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή, τοποθέτηση μονίμων ανακλαστήρων οδοστρώματος, τοποθέτηση νέων μονόπλευρων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας οδού, συντήρηση και επισκευή υφιστάμενων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας οδού, τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης (ρυθμιστικές και επικινδύνων θέσεων) και τοποθέτηση καθρεπτών οδικής κυκλοφορίας, καθώς και την συμπλήρωση – ανακατασκευή της υποδομής τους, όπως βελτίωση υφιστάμενων επικλήσεων οδού, αντικατάσταση της παλαιάς επιφανειακής ασφαλτικής στρώσης με νέα μη ολισθηρή και επισκευή φθορών οδοστρωμάτων.

Οι εργασίες θα γίνουν στα εξής τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου της Καλύμνου: 1. Πόθια – Χώρα – Πάνορμος – Καμάρι, 2. Εμπορειός – Σκάλια – Αργινώντα – Καστέλι, και 3. Πόθια – Βαθύ.

Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να ωφεληθούν τόσο οι περίπου 29.450 μόνιμοι κάτοικοι της νήσου Καλύμνου, όσο και οι επισκέπτες του νησιού, κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο όπου η κίνηση στο επαρχιακό δίκτυο είναι αυξημένη, με στόχο την εξάλειψη των τροχαίων ατυχημάτων και την ασφαλή διέλευση αυτοκινήτων και πεζών.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.

Συνδρομή Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 225.000,00 €

Scroll to Top