Βελτίωση Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου νήσου Λέρου.

Βελτίωση Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου νήσου Λέρου (350.000,00 €)

Αφορά στην υλοποίηση επεμβάσεων σε τμήματα μειωμένης οδικής ασφάλειας του επαρχιακού οδικού δικτύου της νήσου Λέρου, στα τμήματα Λακκί – Άγκυρα, Άλιντα – Παρθένι, Λακκί – Ξηρόκαμπος, και Άλιντα – Άγκυρα, με άμεσο στόχο την αναβάθμιση της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας τους. Ειδικότερα θα εκτελεσθούν εργασίες, που αφορούν την σήμανση – ασφάλιση της οδού, όπως: διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή, τοποθέτηση μονίμων ανακλαστήρων οδοστρώματος, τοποθέτηση νέων μονόπλευρων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας οδού, συντήρηση και επισκευή υφιστάμενων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας οδού, τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης (ρυθμιστικές και επικινδύνων θέσεων) και τοποθέτηση καθρεπτών οδικής κυκλοφορίας, καθώς και την συμπλήρωση – ανακατασκευή της υποδομής τους, όπως: βελτίωση υφιστάμενων επικλήσεων οδού, αντικατάσταση της παλαιάς επιφανειακής ασφαλτικής στρώσης, με νέα μη ολισθηρή και επισκευή φθορών οδοστρωμάτων.

Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να ωφεληθούν τόσο οι 7.920 μόνιμοι κάτοικοι της νήσου Λέρου, όσο και οι επισκέπτες του νησιού, κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο όπου η κίνηση στο επαρχιακό δίκτυο είναι αυξημένη, με στόχο την εξάλειψη των τροχαίων ατυχημάτων και την ασφαλή διέλευση αυτοκινήτων και πεζών.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.

Συνδρομή Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 175.000,00 €

Scroll to Top