Στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑμεΑ στην Κάλυμνο.

Στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑμεΑ στην Κάλυμνο (963.245,96 €)

Η πράξη αφορά στην κατασκευή και στον εξοπλισμό της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ, που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση, εντός δημοτικού ακινήτου στον οικισμό Άργους Καλύμνου, σε άμεση σχέση με το υπάρχον Κέντρο Αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία. Το έργο τοποθετείται πίσω από το υπάρχον κτίριο και παράλληλα με αυτό, με βάση και το σχεδιασμό για ήπια ένταξη στον περιβάλλοντα χώρο, ταυτόχρονα με την απαίτηση των ειδικών προδιαγραφών για άτομα με ειδικές ανάγκες και της σχετικής νομοθεσίας. Το προτεινόμενο κτίριο αποτελείται από δύο λειτουργικές ενότητες (κτίσμα 1 και κτίσμα 2) σε διάταξη «Γ». Το κτίσμα 1 περιλαμβάνει την υποδοχή, γραφείο, καθιστικό, τραπεζαρία και τα αντίστοιχα WC. Το δεύτερο κτίσμα περιλαμβάνει τους κοιτώνες προσωπικού, τους κοιτώνες των ενοίκων με τα αντίστοιχα λουτρά και διαδρόμους κίνησης. Εσωτερικά τα δύο κτίσματα ενώνονται λειτουργικά με διαδρόμους κυκλοφορίας. Καθένα από τα δύο αυτά κτίσματα διαθέτει ξεχωριστό υπόγειο, όπου περιλαμβάνονται χώροι πλυντηρίων, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπών αποθηκευτικών χώρων. Επίσης, περιλαμβάνονται η προμήθεια του οικιακού εξοπλισμού της Στέγης, καθώς και έργα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης της κτιριακής υποδομής.

Από την εκτέλεση του έργου εξασφαλίζεται άμεσα η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της καθημερινότητας (9) εννέα ατόμων με νοητική υστέρηση, και αντιμετωπίζεται το ζήτημα του ψυχολογικού και οικονομικού φόρτου των συγγενών και οικείων τους, και εν γένει του συνολικού πληθυσμού του Δήμου Καλύμνου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.

Συνδρομή Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 481.162,98 €

Scroll to Top