Εξωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης Χώρας – Αγκάλης – Άνω Μεριάς Φολεγάνδρου.

Εξωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης Χώρας – Αγκάλης – Άνω Μεριάς Φολεγάνδρου (310.268,62 €)

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Χώρας – Αγκάλης – Άνω Μεριάς Φολεγάνδρου, και αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών ύδρευσης των οικισμών Αγκάλης και Άνω Μεριάς της νήσου Φολεγάνδρου και ειδικότερα των 765 μόνιμων κατοίκων καθώς και των επισκεπτών αυτού. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνεται η κατασκευή υπόγειου δικτύου κλειστών αγωγών ύδρευσης, συνολικού μήκους 5.317 μέτρων, το οποίο εκκινεί από την υφιστάμενη δεξαμενή της Χώρας (θέση ελικοδρομίου) και ακολουθώντας τη διαδρομή του οδικού δικτύου προς τον οικισμό της Αγκάλης τροφοδοτεί την υφιστάμενη δεξαμενή του οικισμού, ενώ τελικά καταλήγει στην υφιστάμενη δεξαμενή ύδρευσης του οικισμού της Άνω Μεριάς. Πρόσθετα, σε απόσταση περίπου 220 μέτρων, μετά τη διασταύρωση προς τον οικισμό της Αγκάλης, στο δρόμο προς Άνω Μεριά και παραπλεύρως του δρόμου προβλέπεται η εγκατάσταση ενός αντλιοστασίου, οι αντλίες του οποίου θα αναρροφούν από την υφιστάμενη δεξαμενή της ελικοδρομίου στη Χώρα και θα καταθλίβουν στην υφιστάμενη δεξαμενή της Άνω Μεριάς, καθώς και εργασίες ηλεκτροδότησής του.

Η υλοποίηση του έργου, θα οδηγήσει στην ενοποίηση και την πλήρη αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης του νησιού, γεγονός που αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη στην καθημερινή εξυπηρέτηση και την οικονομική δραστηριότητα των κατοίκων του, ήτοι την βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο των κατοίκων της περιοχής όσο και των παραθεριστών/τουριστών, την τουριστική ανάπτυξη του νησιού, την εξάλειψη του κόστους μεταφοράς με βυτιοφόρα που επιμερίζονται οι κάτοικοι της Αγκάλης και της Άνω Μεριάς Φολεγάνδρου, την επίτευξη μέγιστης δυνατής εξοικονόμησης και ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων, και την μείωση της περαιτέρω επιδείνωσης της ποιότητας του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα λόγω υπεράντλησης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.

Συνδρομή Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 152.714,96 €

Scroll to Top