Δράσεις προβολής φυσικής κληρονομιάς, πολιτισμού και τουρισμού.

Δράσεις Προβολής Φυσικής Κληρονομιάς, Πολιτισμού και Τουρισμού (1.486.000,00 €)

Αφορά στην υλοποίηση δέσμης ενεργειών για την προβολή του τουριστικού αποθέματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ανάπτυξη και παραγωγή εργαλείων και εκτέλεση δράσεων), με στόχο την προώθηση του τουρισμού, ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις και στρατηγικές μάρκετινγκ, τη διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση της θέσης και της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα της Περιφέρειας σε επίπεδο χώρας, και τη διεύρυνση της τουριστικής σεζόν με την προβολή πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε περιόδους χαμηλής τουριστικής ροής .

Ειδικότερα προβλέπεται η παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο και φωτογραφικό υλικό) που θα αναδεικνύει με μοντέρνα εικαστική και σύγχρονη επεξεργασία το σύνολο του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας και θα προβάλει χαρακτηριστικά σημεία, θεματικούς άξονες, στιγμές και εμπειρίες καλοκαιρινών διακοπών και προορισμών. Επίσης θα υλοποιηθούν δράσεις προβολής σε τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά και έντυπα μέσα με βάση συγκεκριμένο πρόγραμμα επικοινωνίας προβάλλοντας την Περιφέρεια ως σημαντικό τουριστικό προορισμό. Θα γίνουν παρεμβάσεις εικαστικής και λειτουργικής αναβάθμισης στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας, θα γίνει σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση blog και λογαριασμών σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, προβολής σε ιστοσελίδες με μεγάλη επισκεψιμότητα και τέλος υλοποίηση δράσεων δημιουργικής απεικόνισης (digital posters). Επίσης θα σχεδιαστεί μια μεγάλης κλίμακας τηλεοπτική καμπάνια στο διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο CNN για την ευρεία διαφημιστική προβολή της Περιφέρειας.

Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να παρατηρηθεί μια αύξηση του αναμενόμενου αριθμού των επισκέψεων στις ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών κατά 10.000 άτομο/κατ’ έτος περίπου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.

Συνδρομή Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 743.000,00 €.

Scroll to Top