Έργα Βελτίωσης Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στα Μεγάλα Νησιά των Κυκλάδων.

Έργα Βελτίωσης Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στα Μεγάλα Νησιά των Κυκλάδων (2.500.000,00 €)

Αφορά στη βελτίωση και αναβάθμιση των συνθηκών κυκλοφορίας του επαρχιακού Οδικού Δικτύου των νησιών Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σαντορίνη, Σύρος και Τήνος. Το αντικείμενό της είναι η οδική σήμανση, κατακόρυφη (πινακίδες) και οριζόντια (διαγράμμιση), καθώς και στοιχεία αναχαίτισης οχημάτων (στηθαία ασφαλείας), σε επαρχιακό δίκτυο συνολικού μήκους 415,44 χλμ.

Ειδικότερα προβλέπονται εργασίες τοποθέτησης ή συντήρησης/αντικατάστασης της κατακόρυφης (πινακίδες αναγγελίας κινδύνου, πληροφοριακές και ρυθμιστικές, στύλοι πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα, καθρέπτες, πλαστικοί οριοδείκτες), και της οριζόντιας σήμανσης (μονή ή διπλή αξονική διαγράμμιση, οριογραμμές οδοστρώματος, διαγράμμιση διαβάσεων, μάτια γάτας), όπως επίσης τοποθέτηση ή αντικατάσταση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας σε επαρχιακό οδικό δίκτυο μήκους (α) 14,92 χλμ., 51,28χλμ. και 70,83 χλμ. για τη Μύκονο, Σύρο και την Τήνο αντίστοιχα, (β) 61,11 χλμ., 133,85 χλμ. και 39,31 χλμ. για τη Πάρο, τη Νάξο και τη Θήρα αντίστοιχα, και (γ) 44,14 χλμ. για τη Μήλο.

Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να ωφεληθούν τόσο οι 85.700 μόνιμοι κάτοικοι των νησιών Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σαντορίνη, Σύρος και Τήνος, όσο και οι επισκέπτες του νησιού, κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο όπου η κίνηση στο επαρχιακό δίκτυο είναι αυξημένη, με στόχο την εξάλειψη των τροχαίων ατυχημάτων και την βελτίωση των συνθηκών διακίνησης και ασφάλειας των διακινούμενων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.

Συνδρομή Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 1.250.000,00 €.

Scroll to Top