Βρεφονηπιακός σταθμός Δήμου Μυκόνου.

Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Μυκόνου (775.310,59 €)

Αφορά την κατασκευή νέου βρεφονηπιακού σταθμού στο Δήμο Μυκόνου, στην περιοχή Αργύραινα. Η δυναμικότητά του θα είναι για 60 βρέφη και νήπια (18 βρέφη και 42 νήπια) καλύπτοντας ένα εύρος ηλικιών από 2 μηνών έως 4,5 ετών. Το κτίριο θα καλύπτει συνολική επιφάνεια 400 τετρ. μέτρων σε οικόπεδο επιφάνειας 4.003,0 τετρ. μέτρων, ιδοκτησίας του Δήμου Μυκόνου. Θα περιλαμβάνει μια αίθουσα απασχόλησης βρεφών, δυο αίθουσες ύπνου βρεφών, δυο αίθουσες απασχόλησης νηπίων, μια αίθουσα ύπνου νηπίων, μια τραπεζαρία, μια κουζίνα, δωμάτιο μόνωσης, χώρο αναμονής, χώρο αλλαγών για τα βρέφη και χώρο παρασκευής γάλακτος. Επίσης, θα διαθέτει γραφεία προσωπικού και διεύθυνσης. Το κτίριο θα περιλαμβάνει αποθήκες, WC προσωπικού, νηπίων και ΑμεΑ, όπως και άλλους απαραίτητους υποστηρικτικούς – βοηθητικούς χώρους. Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, στη προσβασιμότητα, στους χώρους στάθμευσης, στον αύλειο χώρο και την περίφραξη αυτού. Το σύνολο του βρεφονηπιακού σταθμού (κτίριο και αύλειος χώρος) θα είναι πλήρως εξοπλισμένο, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η λειτουργικότητά του.

Η ολοκλήρωση του έργου θα οδηγήσει στη λειτουργία της πρώτης υποδομής βρεφονηπιακού σταθμού, δυναμικότητας 60 βρεφών και νηπίων, στο νησί της Μυκόνου των 10.134 κατοίκων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.

Συνδρομή Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 387.655,30 €.

Scroll to Top